Dags igen!

Det var nu ett tag sedan jag skrev på bloggen. Det beror inte på brist på aktivitet, utan snarare en viss fördröjning efter semestern. Kört tåg merparten av de senaste två veckorna och så även denna. Nästa vecka drar det ihop sig lite mer med en del fackligt arbete. Fackligt arbete sker givetvis även nu, men mer på fritid och i samband med jobbet.

Eftersom man kan nås på många sätt så sker det hela tiden ett utbyte av information och annat som efterfrågas.

Hösten kommer att bli full av verksamhet. Lokala löneförhandlingar startar inom kort på SJ AB och dessa måste nu slutföras på rimlig tid. Förra året var en uppvisning i segdragning från företagets sida och detta måste undvikas. SEKO SJ har laddat med väl genomgågna krav tillsammans med klubbarna.

Nu efter semestern skall också arbetet med att ta fram ett mer anpassat branschavtal påbörjas. SEKO laddar inför detta och om vi inte är nöjda med arbetet så har förbundet möjlighet att säga upp hela branschavtalet under våren 2014. Med tanke på den konkurrens som nu aviseras på Västra Stambanan under 2014 så är det extremt viktigt att få alla avtal på plats innan dessa bolag startar sin trafik.

Branschförhandlingarna på spårtrafik fortsätter. Avgörande under dagen?

Sju av tio tillfrågade stöttar personalen i bransch spårtrafik. Allmänhetens förståelse för tågstrejken är stor visar en ny undersökning. Bara en av tio tillfrågade står på arbetsgivarens sida. Det visar en alldeles färsk opinionsundersökning genomförd på uppdrag av SEKO.

SEKO har som bekant lagt ett omfattande varsel eftersom motparten inte velat gå förbundet till mötes i ett antal viktiga frågor. Bland annat måste skyddet för kollektivavtalens värde stärkas vid övergång av verksamhet. Kommunal har idag inlett sin strejk som har samma grund i att ett antal upphandlingar på busstrafikens sida har lett fram till allt sämre avtalsvärden för landets busschaufförer i upphandlad trafik.

Under förmiddagen träffar SEKOs förhandlare de utsedda medlarna och vi väntar nu på ett bud att ta ställning till.

I morse intervjuades Janne Rudén av TV4 angående den stundande konflikten. Han lyfte då också upp de hot och våldssituationer som blir alltmer vanliga ute i tågen. Även detta är en viktig fråga i årets förhandlingar. SEKO kräver att samtliga arbetsgivare skall ge personalen en utbildning i hur man hanterar dessa situationer. I en del företag fungerar det bra, men det borde vara en gemensam fråga för hela branschen att jobba med.

Följande klipp från TV 4 visar intervjun med Janne:
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/tågpersonalen-går-i-strejk-mest-våldsutsatta-yrkesgruppen-2382109

Förhandlingarna på spårtrafik fortsätter

SEKO har förhandlat med Almega under hela helgen. Hittills har förhandlingarna i huvudsak rört frågan om övertagandet av personal från DSB First Väst till SJ Götalandståg och de villkor som vi anser skall säkerställas i ett nytt avtal. Detta är en av de knäckfrågor som måste få sin lösning innan vi kommer in på övriga krav som SEKO har i årets branschavtalsförhandlingar.

SEKOs förhandlare har nu för en liten stund sedan rapporterat om läget och man skall återuppta dessa förhandlingar under kvällen. I morgon skall resultatet redovisas för förhandlingsdelegationen. Vi som sitter i delegationen sitter beredda att dels ta emot denna information och dels ge våra råd och synpunkter på hur vi skall driva förhandlingarna vidare. Därefter kommer SEKOs förhandlare att träffa de utsedda medlarna.

Just nu i kväll är det därför väntan på att det möte som pågår just nu skall resultera i något som kan bli en del i ett nytt branschavtal.

Ny vecka och nya utmaningar

Tiden går fort. Särskilt nu när sommaren är som finast och ljuset på kvällarna gör att dagarna bara blir längre och längre är den absolut bästa tiden på hela året. Det är denna korta tid som är en sorts belöning för dimmiga novemberkvällar och kalla vintrar som aldrig vill ta slut.

Gräsmattan är i perfekt trim eftersom vår lilla robot kallad Rocky sköter den detaljen med bravur.

Däremot är det ett problem med att tiden går i det fackliga arbetet. Årets branschavtalsförhandlingar har dragit ut på tiden rejält. Dels pga arbetsgivarsidans ointresse av att förhandla samt dels på grund av den olösta ITP pensionsfrågan. Allt bidrar till att det inte rört sig speciellt mycket framåt. Medlemmarna är trötta på att inget händer och vi som sitter i förhandlingsdelegationen är också trötta på att motparten inte ens kommenterat de yrkanden som lagts fram. Almega bransch spårtrafik måste vara svensk arbetsmarknads sämsta arbetsgivarorganisation alla kategorier. Arbetsgivarna på branschen måste ta sitt ansvar och skapa en förhandlingsorganisation som är intresserad av den verksamhet som bedrivs ute i de anslutna företagen. Som det är nu är tydligen målet att dra ut på alla förhandlingar i det längsta och inte diskutera de problem som SEKO lyfter upp och vill hitta lösningar på.

I morgon den 10 juni har vi ytterligare ett möte med förhandlingsdelegationen. Händer inget avgörande nu i kontakterna med Almega ser åtminstone inte jag några andra alternativ än att förbundsstyrelsen måste ta beslut om att skärpa tonen rejält. Förbundsstyrelsen har sitt möte den 11 juni och då måste det finnas ett avgörande. Så som det ser ut just nu kan det bara inte fortsätta längre.

På tisdag vet vi besked!!

Veckans snackis

Jag trodde väl aldrig att man skulle behöva ägna sig åt att dementera och försöka förklara relativt enkla sammanhang för fackligt före detta aktiva i så stor omfattning som gjorts under senaste avtalsrörelsen.

Dessutom är ibland tonen i debattforum på nätet rätt hård och tenderar att bli hårdare allt eftersom. Kritik är bra, men att sprida medvetna lögner och påhopp, i akt och mening att sänka det fackliga arbete som har som uppgift att stärka medlemmarnas rättigheter, är inte särskilt smart.

Just nu startas i forum på SJs XPIDER debatter som är rent ut sagt har som enda syfte att sänka den fackförening som jobbar hårdast för att hålla rent för arbetsgivarnas attacker på kollektivavtal och andra villkor. Ord märks och de debattörer som vill framföra egna synpunkter tystas om man inte har ”rätt” åsikter.

Problemet är det kända syndromet att bara en osanning förs fram tillräckligt många gånger så är den sann. Åtminstone finns det personer som tror detta.

Vi som jobbar fackligt i SEKO SJ vet att långsiktigt arbete lönar sig och att det inte går att möta en allt tuffare attityd från arbetsgivarsidan med lögner eller påståenden utan grund.

Dagens fråga som jag lyfter upp är de påståenden som framförs att SEKO SJ och SEKO Klubb SJ Väst inte skulle ta situationen på SJ Götalandståg på allvar.

Att klubben i Göteborg inte skrev om våra kamrater på Götalandståg i senaste numret av Blickpunkten har inget med att göra med att man inte bryr sig. Information om och till SEKOs medlemmar i SJ Götalandståg sker i egna kanaler och omfattas också av de avtalsfora som finns i samband med årets branschavtalsförhandlingar.

Fakta är följande.

Inrangeringsförhandlingarna för personalen i SJ Götalandståg har pågått under en förfärligt lång tid och för detta bär SJ ett mycket stort ansvar för.

När branschförhandlingarna startade var alla överens om att vi inte kommer att gå i mål med ett branschavtal, som innebär fredsplikt, om inte förhandlingarna på SJ Götalandståg resulterat i ett acceptabelt kollektivavtal.

De lokala förhandlingarna har alltså lyfts upp på den högsta nivån som är möjlig.

SEKOs organisation är lite snårig och kan förtjäna att repeteras. SEKO Förhandlingsorganisation SJ samordnar och träffar kollektivavtal endast på moderbolaget SJ AB. För övriga dotterbolag finns särskilda klubbar som ansvarar för eget avtal på respektive bolag.

SEKO Klubben på SJ Götalandståg har alltså eget ansvar för eget kollektivavtal och har stöd och förhandlingshjälp direkt från förbundet i de pågående förhandlingarna som pågått under den tid som förflutit.

SEKO Förhandlingsorganisation SJ har tagit initiativ till att bilda en koncernfacklig organisation i SJ koncernen och vi har nu kallat till ytterligare möten för att i första hand samordna oss i koncernen. SEKO Klubben på Götalandståg är en av de klubbar som ingår i detta koncernfackliga samarbete.

Om vi så småningom bildar en formell koncernorganisation tillsammans eller har ett samarbete i form av regelbundna möten är inte det viktigaste. Det absolut viktigaste är att vi uppträder enigt och har en gemensam agenda för vårt fackliga arbete.

Raster för åkande personal

I senaste utgåvan av SJ Nytt framgår det att ett sk dialogmöte i Sundsvall föreslagit att man skall kunna jobba upp till 6 timmar i sträck. Även delar av ledningen har tydligen anammat detta förslag.

Det är lite trist att en personaltidning går ut med en sådan nyhet eftersom man normalt sett skall kunna lita på vad som skrivs i SJ Nytt. Från SEKOs sida har vi inte över huvud taget haft någon tanke på att försämra de rastregler som finns i kollektivavtalet. Det räcker så bra med alla överträdelser som sker ute i verksamheten ändå. Framförallt vid tågförseningar som innebär stora påfrestningar.

Att då gå med på att ha en generell regel som tillåter raster först efter 6 timmars arbete skulle vara direkt kontraproduktivt. Det skulle slita ner personalen och drastiskt höja de sjuktal som redan är sakta på väg uppåt.
Det stämmer inte överens med hur ett modernt kollektivavtal skall se ut. Personal skall alltid vara garanterade raster och lämpliga pauser i arbetet för att orka med ett allt hårdare tempo ute i verksamheten. Skulle SJ dra upp detta i de lokala kollektivavtalsförhandlingar som stundar kommer åtminstone SEKO att säga nej till en sådan förändring. Vi utgår från att övriga personalorganisationer också intar samma hållning.

Avtalsrörelsen pågår för fullt

Avtalsförhandlingar har som vi skrivt om pågått under veckan som gick. Det har varit ett stillestånd pga oklarheter om hantering av ITP pensioner i framtiden. Denna fråga hanteras i kontakter mellan SEKO och arbetsgivarsidan på det sk Telekom avtalet som förhandlas just nu. På spårtrafik förhandlar vi, men kommer inte att kunna teckna ett avtal om inte ITP frågan är löst. Mycket hänger på att pensionsfrågan måste få en bra lösning.

SEKO fick ett bud från arbetsgivarsidan kl 11.00 i fredags och detta var ett ganska rent bud som dom delgav oss. Dvs det var inga frågor av betydelse som togs upp förutom att avtalet avsågs gälla tre år och höll sig inom ramen 6,8 % på tre år. Inga av SEKOs viktiga yrkanden fanns med i avtalsförslaget.

Skall vi gå med på ett treårsavtal fordras att det finns flera av våra hjärtefrågor med för att vi skall kunna acceptera en såpass lång avtalsperiod som tre år.

SEKO har jobbat med ett svar under helgen och avser att återkomma med ett detaljerat svar med våra krav inarbetade på måndag.

Tyvärr finns det mycket som stör förhandlingarna. Bland annat har lokala chefer i SJ yrkat på drastiska försämringar av bland annat semesterns förläggning på SJ AB. Jag tror inte att företaget avser att driva ett sådant krav eftersom det skulle förflytta oss mer än 30 år tillbaka i tiden avseende de anställdas möjligheter att få ut sin semester under sommarperioden. Det kanske är intressant för chefer att semestra på annan tid än juni, juli och aug. I så fall finns väl möjligheten att ordna det utan att blanda in övriga anställda!

Ledig lördag

Ledig dag efter en intensiv vecka som bestått av både möten på SJ som kommer att sätta avtryck samt internt arbete på SEKO och A-kassan för Service och Kommunikation. I de senare fallen är det boksluten som nu är färdigreviderade och klara för dels a-kassans stämma samt SEKOs kongress.

En ledig dag och en hel del händelser i Fräntorp. Bland annat vernissage i Fräntorps Folkets Hus både på lördag och söndag.

Pensionsfrågan för lokförare dyker upp i en del inlägg på nätet i samband med att det nu förhandlas om ett nytt avtal för personalen från Götalandståg alternativt inrangering av en del befintliga regler. vet inget just nu eftersom de lokala förhandlingar som skett i veckan tydligen gått mycket trögt.
Läser om synpunkter som tarvar förklaringar angående pensionsutvecklingen för de som omfattas av övergångsregler i pensionshänseende. Dessa synpunkter bygger på delvis felaktiga utgångspunkter och ger en skev bild av vad som hände när PA 91 tecknades och varför man gjorde detta. Tyvärr tror en del skribenter att facket, dvs Statsanställdas Förbund nuv SEKO skulle lagt sig i de pensionsförhandlingar som skedde i slutet av 1980 talet och som resulterade i PA 91 och sedermera PA 03 för personal med övergångsregler.

Tyvärr är det inte många som brytt sig om att analysera varför det var nödvändigt att teckna ett nytt pensionsavtal och de bevekelsegrunder som drev fram ett nytt avtal. Jag har inte heller hela bilden klar för mig, men såg tidigt nackdelarna med det gamla avtalet.

Jag skall successivt försöka ge min bild av dels nackdelarna med det gamla avtalet och de faktiska fördelar som finns i ett modernt pensionsavtal. Noteras kan att PTK sagt upp det gamla undantagsavtalet om att fd statliga verksamheter skall kunna tillhöra ITP pensionsplanen. Men det är en delvis senare historia som just nu berör årets avtalsrörelse.

I första delen skall vi beskriva hur pensionsberäkningen såg ut före PA 91.

Förhandlingar eller bara ta beslut!!

Förhandlingar på företaget eller?

Återigen vaknar man till nya beslut av SJs koncernledning. Nu är det Falun som skall inrättas som ny åkstation. Den detaljen att Mbl förhandla om detta hanns inte med.
Ny tf chef för manuell försäljning dök helt hastigt upp på intranätet. Inte heller detta är förhandlat med personalorganisationerna.

Sen kan man notera att representanter för HR uttalar sig om modernare kollektivavtal på ett informationsmöte i Sundsvall. Intressant eftersom SJs hållning är den rakt motsatta sedan lång tid tillbaka. I de förhandlingar som fördes i 2012 års avtalsrörelse var SJ helt kallsinniga och vägrade att diskutera några som helst ändringar i Spåra SJ. I de nu inledda branschavtalsförhandlingarna finns inga ”moderna” förslag på ändringar i branschavtalet. Tvärtom så är det en rätt gammaldags inställning med stora försämringar som endast ger arbetsgivarsidan fördelar.

Ordförandemöte i SEKO

Jag deltar som ordförande från SEKO Förhandlingsorganisation SJ. Intressant forum för att träffas och diskutera aktuella och viktiga frågor som ligger framför oss.

SEKOs kongress 2013 är en viktig fråga som engagerar flera deltagare eftersom det finns förslag om ny organisation. Organisation och stadgar samt ekonomi gruppernas förslag skall remissbehandlas före den 15 april.

Utöver dessa remisser skall också en näringspolitisk rapport behandlas. Det finns en hel del i övrigt att önska vad gäller dessa rapporter. Näringspolitiska rapporten behöver skrivas om för att utgå från den situation som faktiskt råder med avreglering osv. Att tro på en ensidig återgång till det gamla affärsverket med en fullständig reglering av trafiken är förmodligen inte längre möjligt. Programmet bör utgå från detta och anvisa en väg framåt inom de ramar som finns.

SEKO bör också gå i bräschen och driva krav på omfattande investeringar i spårtrafiken och ge förslag på och ställa kraven på de infrastrukturinvesteringar som erfordras för att möte den alltmer ökande trafiken.

Styrelsemöte

Medlemsmötet i Karlstad i går gick bra. Tydligt att det nu är viktigt att dels genomföra en del aktiviteter i Karlstad samt titta på hur vi skall göra med omröstningar vid årsmöten osv.

Troligen kommer klubben att införa ett valsystem med valsedel i fortsättningen. Vi får använda året för att planera detta. För att genomföra ett nytt valsystem så måste vi ta beslut om det senast hösten 2013.

Beslutet om nytt valsätt måste också innefatta vilka val som skall göras. Min uppfattning är att det är val till styrelsen som är primärt. Övriga val bör fortfarande ske på årsmötet eftersom det annars blir en väldigt omfattande valsedel.

Idag styrelsemöte SEKO SJ för att bland annat diskutera årets upplägg i avtalsrörelsen. Många yrkanden har inkommit från klubbarna och merparten handlar om bättre villkor och bättre regler för ledigheter. Bland annat ser vi att många vill ha möjlighet till fler lediga dagar.