En vecka i en fackordförandes liv

Senaste veckorna har förhandlingar och olika möten avlöst varandra. Orsaken är det varsel som SJ lade i januari och nu närmar sig de första uppsägningarna. Vid uppsägningar av anställda pga arbetsbrist är det mycket viktigt att alla uppgifter är korrekta och säkerställda.

Tyvärr har det under veckan visat sig att SJ först bestämt uppsägningsdatum för ett stort antal anställda som tackat nej till omplacering och sedan inte riktigt hunnit med att färdigställa alla uppgifter. Detta innebar att det fanns tveksamheter i några fall vad det avser tillhörighet till fackförbund, oklarhet om uppsägningstider mm.

Samtidigt har min vecka bestått av två dagars JTF utbildning samt en tvådagars tjänsteresa till Stockholm. Dvs en vanlig vecka med obegränsade möjligheter att arbeta.

Under senaste veckorna har det blåst upp med ordentliga orosmoln i den trafik som Veolia driver i södra Sverige. Företaget måste ha tagit ett strategiskt felbeslut som saknar motstycke i svensk järnvägshistoria. För att klara av att effektivisera inför övertagande av ett nytt uppdragsavtal avser man att först säga upp personal och sedan erbjuda återanställningar med lägre anställningsgrad. Ett förfarande som med all rätt skapat ett enormt missnöje bland de anställda. Det är också ett förfarande som utmanar arbetsfreden i landet eftersom inget fackförbund med någon självbevarelsedrift kan låta ett sådant övergrepp ske utan att vidta åtgärder.

Lojalitetsparagrafer i kollektivavtalen har plötsligt fått ytterligare en ny innebörd.

Nästa vecka har Seko kallat in sin förhandlingsdelegation på spårtrafik måndag eftermiddag och då kommer vi som sitter i delegationen ge vår syn på om branschavtalet ska sägas upp för att få ett öppet läge med möjlighet att varsla om stridsåtgärder.

Även nästa vecka ser ut att bli en intressant och utmanande vecka.

 

 

Förhandlingar eller bara ta beslut!!

Förhandlingar på företaget eller?

Återigen vaknar man till nya beslut av SJs koncernledning. Nu är det Falun som skall inrättas som ny åkstation. Den detaljen att Mbl förhandla om detta hanns inte med.
Ny tf chef för manuell försäljning dök helt hastigt upp på intranätet. Inte heller detta är förhandlat med personalorganisationerna.

Sen kan man notera att representanter för HR uttalar sig om modernare kollektivavtal på ett informationsmöte i Sundsvall. Intressant eftersom SJs hållning är den rakt motsatta sedan lång tid tillbaka. I de förhandlingar som fördes i 2012 års avtalsrörelse var SJ helt kallsinniga och vägrade att diskutera några som helst ändringar i Spåra SJ. I de nu inledda branschavtalsförhandlingarna finns inga ”moderna” förslag på ändringar i branschavtalet. Tvärtom så är det en rätt gammaldags inställning med stora försämringar som endast ger arbetsgivarsidan fördelar.

Ordförandemöte i SEKO

Jag deltar som ordförande från SEKO Förhandlingsorganisation SJ. Intressant forum för att träffas och diskutera aktuella och viktiga frågor som ligger framför oss.

SEKOs kongress 2013 är en viktig fråga som engagerar flera deltagare eftersom det finns förslag om ny organisation. Organisation och stadgar samt ekonomi gruppernas förslag skall remissbehandlas före den 15 april.

Utöver dessa remisser skall också en näringspolitisk rapport behandlas. Det finns en hel del i övrigt att önska vad gäller dessa rapporter. Näringspolitiska rapporten behöver skrivas om för att utgå från den situation som faktiskt råder med avreglering osv. Att tro på en ensidig återgång till det gamla affärsverket med en fullständig reglering av trafiken är förmodligen inte längre möjligt. Programmet bör utgå från detta och anvisa en väg framåt inom de ramar som finns.

SEKO bör också gå i bräschen och driva krav på omfattande investeringar i spårtrafiken och ge förslag på och ställa kraven på de infrastrukturinvesteringar som erfordras för att möte den alltmer ökande trafiken.

Styrelsemöte

Medlemsmötet i Karlstad i går gick bra. Tydligt att det nu är viktigt att dels genomföra en del aktiviteter i Karlstad samt titta på hur vi skall göra med omröstningar vid årsmöten osv.

Troligen kommer klubben att införa ett valsystem med valsedel i fortsättningen. Vi får använda året för att planera detta. För att genomföra ett nytt valsystem så måste vi ta beslut om det senast hösten 2013.

Beslutet om nytt valsätt måste också innefatta vilka val som skall göras. Min uppfattning är att det är val till styrelsen som är primärt. Övriga val bör fortfarande ske på årsmötet eftersom det annars blir en väldigt omfattande valsedel.

Idag styrelsemöte SEKO SJ för att bland annat diskutera årets upplägg i avtalsrörelsen. Många yrkanden har inkommit från klubbarna och merparten handlar om bättre villkor och bättre regler för ledigheter. Bland annat ser vi att många vill ha möjlighet till fler lediga dagar.

Besök i Karlstad

Idag kommer jag och klubbens ordförande, Niclas, att besöka personalen i Karlstad. Utöver oss två så deltar också Huvudskyddsombudet på enhet Trafik, Annika, i besöket. Syftet är att visa våra medlemmar att vi finns och att vi inte ställer upp på de försök som gjorts att ifrågasätta valda skyddsombud i anonyma brev. SEKO SJ har inga problem med att ta kritik för de beslut som vi fattar, men vi accepterar aldrig att enskilda förtroendevalda skall utsättas för kampanjer av personer som inte själva vågar stiga fram.

I och med att vi varit tydliga med detta budskap hoppas vi att situationen skall normaliseras successivt. SEKO kommer att göra olika satsningar på våra medlemmar och förtroendevalda i Karlstad under 2013. Bland annat kommer det att starta frukostmöten för att samla åsikter och diskutera fackliga frågor på arbetsplatsen.