Sjöar av olja!!

En sådan inledning skulle man tro handlar om en ny oljefyndighet i grannlandet. Icke! I detta fall handlar det om SJs Rc3 lok 1062 vars huvudkompressor läcker ut en mängd olja på maskinrumsgolvet.

Följden blir att alla som passerar oljeläckan drar in en förfärlig sörja av olja in på golvet i B-hytten.

Loket har också varit utlånat till GreenCargo och hade diverse extra utrustning i förarhytterna. Bland annat fanns det slutsignalskärmar i bägge hytterna. Jag som i min enfald trodde att dessa skulle sitta på sista vagnen i godstågen!!!

Tyvärr har det blivit allt vanligare att man får städa sig igenom ett lok när man får det i ett avgående tåg. Hytterna är fulla av skit på förarborden och skräppåsarna är inte borttagna av de som använt loket tidigare.

Jag kanske är gammaldags, men skicket på fordonen och städningen är nu under all kritik.

Loket var helt enkelt revisionsmässigt kändes det som.

Revisionsutbildning

Revisionsarbete kanske inte alla ser som en prioriterad arbetsuppgift i en förening eller fackförbund. Jag har haft som ett av mina förtroendeuppdrag i rätt många år nu att vara förtroendevald revisor i ett antal föreningar och organisationer.

Bland annat i vårt förbund så har jag förtroendet att revidera förbundet tillsammans med auktoriserade revisorer från pwc. Vi har ett mycket bra samarbete och delar upp arbetet mellan oss. Var och en gör det man är bäst på. Som förtroendevald är man ofta bra på själva organisationen och har god personkännedom och tillgång till många som arbetar i organisationen.

Idag och i morgon deltar jag i en av LO och pwc anordnad revisionsutbildning. Det är nu 9 året som vi träffas med deltagare från de olika LO förbunden på detta sätt. Dagens utbildning har varit mycket givande och vi diskuterar just nu mycket hur vi skall jobba med riskvärdering för att granska rätt del av verksamheten.

Dagens utbildning har varit mycket givande och flera av deltagarna anser att det är det bästa seminariet sedan vi startade för 9 år sedan. En av deltagarna i dag var Socialdemokraternas gruppledare Sven Erik Österberg som berättade om sina erfarenheter av revision samt en del synpunkter på det politiska läget i landet. Bland annat passade flera av deltagarna på att lyfta frågan om återställning av A-kassan vid en Socialdemokratisk regering vid nästa val. Just A-kassan och vikten av att den skall v´fungera väl och vara ett försäkringsskydd värd namnet engagerar många i rörelsen.

Förhoppningsvis kommer morgondagens pass att bli minst lika intressanta.

Och. Revision är viktigt och vi som arbetar med att revidera föreningar och fackförbund bidrar till att dessa organisationer är kvalitetssäkrade och att våra medlemmar vet att resurserna används på ett bra sätt.