Rätt tid vid avgång.

SJ driver just nu ett projekt för att en gång för alla se till att tågen blir så rättidiga vid avgång som det är möjligt. Framförallt skall alla de faktorer som beror på oss själva analyseras och sedan skall man skapa förutsättningar för att tågtrafiken skall avgå i tid från sina utgångsstationer.

När jag körde tåg i tisdags så började det inte så bra. avgång från Göteborg planenligt 10.42 försenades av SJ och vår egen trafikledning med ca 22 minuter. I detta fall var det övergångsresande från ett Malmötåg som vi  inväntade. Som tur var så gick det ganska bra på resan till Stockholm och trots hastighetsnedsättningar för rälsbrott mm så kördes det in tid. Tåget ankom Stockholm ca 9 minuter sent.

Hemresan började lika kass. I Stockholm var det trångt om saligheten och tågledaren beslöt att vi skulle avgå från spår 8 i stället för spår 10. Anledningen var ett tåg till Eskilstuna som stod över tiden på sp 10 med ca 17 minuter. Avgång för tåg 443 ca 8 minuter sent.

Trots lite mackel efter vägen så ankom vi Göteborg 2 minuter före ankomsttiden.

Två tåg och bägge försenade redan från utgångsstation och delvis kört ikapp tiden. Inget bra facit för dagens projekt avgångspunktlighet.

Så här är det. Ett komplicerat system som är klart överlastat och som vi hela tiden försöker utveckla trots alla hinder.

I morgon blir det en tjänsteresa till Stockholm för Mbl och skyddskommittémöte på division trafik & service. På fredag är det dags för ytterligare ett möte i SJ styrelse. Det är stora beslut som skall tas under våren.

Projekt avgångspunktlighet

I mitt arbete ingår att träffa projektledare som driver olika typer av projekt i bolaget. Vissa av dessa projektledare är intert anställda och andra hämtas ute på olika konsultfirmor.

Min personliga uppfattning är att interna projektledare är att föredra. Ur min synpunkt sett är det dessutom bra om dessa projektledare har en erfarenhet av järnvägsdriften. Detta sista krav är det tyvärr inte så många som lever upp till. Projekt som leds av externa projektledare riskerar att inte bidra till bestående förändringar i bolaget.

I dag har jag haft en genomgång med en relativt nyanställd projektledare i ett nytt projekt som just nu är i förstudiefas. Projektet kommer att undersöka om vi kan höja avgångspunktligheten till 98 %. 98 % är i dessa sammanhang en mycket hög siffra. Projektet vänder sig i första hand inåt i företaget för att jobba med vår egen produktion för att nå detta höga mål. För att lyckas måste också ett antal andra aktörer blandas in. trafikverket är en given aktör om ett projekt av denna kaliber skall lyckas.

Projektet är som sagt i förstudie och det återstår mycket arbete om man skall lyckas. Förmodligen är detta ett projekt som vi kommer att följa ganska tajt eftersom det påverkar väldigt många av våra medlemmar på olika sätt.

Denna dag har också satt sin prägel på punktligheten eftersom ett snöoväder dragit in över stora delar av landet. kraftig vind och snöbyar skapar kaos på vägarna i flygtrafiken samt förseningar i tågtrafiken.

Nu på kvällen sjunker temperaturen och vinden fortsätter att skapa problem med igensnöade växlar på många driftplatser. Förseningar på allt från 10 – 15 minuter och upp till timmar kan noteras.

Nu gäller det om vinterförberedelserna är tillräckligt effektiva. Jag är tveksam, men de närmaste dagarna får avgöra.