Branschavtalsförhandlingarna fortsätter den 28 maj

Förhandlingarna kring ett branschavtal för bransch spårtrafik har, som väl de flesta noterat, dragit ut på tiden. Anledningen är att några olösta frågor stoppat upp förhandlingsprocessen. SEKO har krävt att dessa frågor ska lösas innan vi förhandlar vidare.
Det rör sig dels om en avtalsfrågor kring pensionsplanen ITP, dels om nytt kollektivavtal på SJ Götalandståg. ITP-frågan handlar om möjligheten att använda ITP-planen för våra medlemmar i branschen, vilket måste säkerställas.
För ett år sedan övertog SJ Götalandståg trafiken från DSB Väst. SEKO har sedan dess försökt få till ett värdebevarat kollektivavtal med SJ. Något som hittills misslyckats.

Innehållet i de hittills genomförda förhandlingarna har varit ganska magra. Arbetsgivarna har inte varit villiga att ens diskutera våra yrkanden.

De kollektivavtal som träffats hittills på arbetsmarknaden har en avtalsperiod på tre år. Skall SEKO acceptera en sådan lång avtalsperiod krävs att ett antal för oss viktiga frågor är lösta. Viktiga frågor är, utöver lön, bland annat förstärkt skydd vid verksamhetsövergång, satsningar på lägstalönerna och rätten till heltidsanställningar. Floran av staplade tim och visstidsanställningar måste minska markant.

Förhandlingarna fortsätter nu den 28 maj. Om inget resultat uppnås måste frågan på allvar diskuteras om att säga upp gällande avtal och tillgripa stridsåtgärder.

Ny styrelseordförande och delårsbokslut

Dagen började med en tidig tågresa till Stockholm. Första mötet var i Mbl § 19 gruppen på division trafik och service.
Det händer mycket och dagens första punkt var att den nya punktlighetsansvariga presenterade sig och berättade om planerna för att förbättra tågens punktlighet. Inga nyheter direkt. Eftersom jag jobbat länge i företaget så har vi hört det mesta förut.
Vi fick också en statusrapport över det ekonomiska utfallet för divisionen under årets första sju månader. eftersom division trafik och service har ca 2 000 av totalt 3 090 anställda i moderbolaget så är det väldigt intressant att följa resultatutvecklingen mot budget.
IT för den åkande personalen diskuterades också. Just nu pågår det ett intensivt arbete med att jobba fram bra lösningar för att skapa en bättre IT plattform för den åkandepersonalen. Många diskussioner och dessa spänner ofta över hela den verksamhet som företaget bedriver. Sammanfattningsvis är det mycket kritiska synpunkter som förs fram eftersom produktionen inte fungerar som den borde.

SJ hade också en extra årsstämma för att välja ny styrelseordförande. Eftersom det bara finns en ägare så var valet ingen slump utan väl förberett. Stämman tog ca 5 minuter att genomföra. Nästa styrelsemöte är den 6 september. Då får vi bekanta oss lite mer med Jan Sundling.
Efter den extra årsstämman presenterades halvårsbokslutet. Eftersom bland annat vintern ställt till mycket elände i verksamheten samt att intäkterna minskat på grund av att SJ inte har kvar stora länstrafikkontrakt så är det en betydande förlust under första halvåret. Minus 140 miljoner innebär en rejäl utmaning under hösten samtidigt som vi redan sedan tidigare fått information om den förestående omorganisationen.

På eftermiddagen var det ett sedan länge utlyst möte med en referensgrupp som är kopplad till det sk alfaprojektet. Dvs nyanskaffning av 20 st nya motorvagnståg som är byggda på Reginaplattformen med X2000 inredning. Eftersom fordonsleverans pågår så finns en hel del att diskutera vid dessa möten.

Dagens sista attraktion var ytterligare en Mbl §19 information om en eventuell omorganisation inom ramen för personalplaneringen.  Här är vi från SEKOs sida tveksamma eftersom vi står inför en större omorganisation av i princip hela företaget under hösten.  Rimligen kan man jobba med att förbättra rutiner och förbättra planeringsjobbet även om man får vänta lite med den föreslagna organisationsförändringen.

Åkte hem kl 17.36 med direkttåget 405 som försenades av 443 med teknikproblem samt pendeltåg före mellan Järna och Gnesta samt Alingsås – Göteborg.

Deltar i referensgrupp Alfa

Alfa är arbetsnamnet på det nya tåg som just nu byggs och levereras till SJ. Tåget finns hittils i två exemplar i Sverige och provkörningar har startat. Det första exemplaret är inte helt komplett utan saknar bla bistro. just nu pågår provkörningar på avlysta spår nattetid.

Att delta i en referensgrupp innebär att vi får information om projektets status och hur planen ser ut för leverans mm. I ett tåg som byggs finns det också en otrolig mängd detaljer som skall fungera klanderfritt. fordonet skall naturligtvis och motsvara köparens förväntan avseende finish och kvalité på detaljarbetet.

Tyvärr är leveransen försenad och fordon i trafik ser vi nog inte förrän i höst. Mötet var givande och från SEKOs sida tog vi upp några frågor som vi tycker är viktiga inför trafikstarten.

På eftermiddagen avtackade vi Nils Gunnar som har varit ordförande i SACO föreningen TJ på SJ AB. Han har jobbat i det gamla affärsverket sedan 1965 och numera i SJ AB. Nu slutar han med pension efter 45 år i företaget. Eftersom Nisse är en bildad man så gav vi honom en bilderbok över Göteborg!