Arbetsmiljö är viktigt!!

Hemresa efter att varit i Stockholm för andra gången denna vecka. Mycket resande blir det och oftast fungerar resan väl. Resande betyder också att det finns tid att läsa in material som behövs i arbetet samt följa nyhetsnotiser mm.

I dag kunde vi ta del av att Arbetsmiljöverket tydligen kommer att tillåta Transdev att köra Öresundstågen med endast lokförare i en omfattning, som enligt min mening, är helt orimlig. Formellt sett häver arbetsmiljöverket det tidigare förbud som gällt under en period. Mer om detta finns att läsa i Sekotidningen: http://sekotidningen.se/artikel/arbetsmiljoverket-haver-forbud-mot-ensamarbete

Förbudet har tillkommit för att Veolia nuvarande Transdev systematiskt brutit mot både regler och förnuft genom att tillåta att tågen framförs utan ombordpersonal. Tyvärr påverkar detta hela branschen eftersom det kommer att sätta press ekonomiskt även på andra järnvägsbolag att minska bemanning ombord i upphandlad trafik. Trots namnbyte så sitter de gamla takterna i och vi har nog inte sett slutet på denna fajt som skyddsombuden driver för vettig arbetsmiljö ombord i Öresundstågen.

Arbetsmiljö är viktigt och det slarvas en del. Idag har vi från Seko ställt krav på att Division Marknad och Försäljning skall efterleva den checklista som finns avseende inhyrd personal som jobbar med kundtjänst i form av att vara stationsvärdar mm i SJ.

Arbetsmiljöverket har upprättat checklistan och grunden för detta är lagens krav på dels de bolag som hyr in arbetskraft och givetvis även de bolag som står som arbetsgivare för den inhyrda personalen. Följande gäller:

  1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs de som hyr in arbetskraft. I den här checklistan kallar vi den som hyr ut arbetstagare bemanningsföretag och den som hyr in arbetstagare kundföretag.
  2. Bemanningsföretaget är arbetsgivare och har enligt 3 kap 2 § arbetsmiljölagen fullt arbetsmiljöansvar för sina arbetstagare. Det gäller även under uthyrnings- perioder.
  3. Kundföretaget ansvarar enligt 3 kap 12 § arbetsmiljölagen för det arbete som arbetstagaren utför i dess verksamhet. Kundföretaget måste därför vidta de skyddsåtgärder som behövs för detta arbete.

Inget av ovanstående var känt när vi lyfte upp frågan idag och nu återstår att se hur snabbt man agerar för att säkerställa att regelverket efterlevs.

Bli medlem i Seko

Genom att ansluta sig till Seko så bidrar du till den rörelse som nu satts igång för att få ordning och reda i en bransch där arbetsgivarna drivit frågan om osäkra anställningsformer alltför långt. Bli medlem i Seko. Det är lätt och kan göras direkt på förbundets hemsida. www.seko.se

Medlemskapet är starkt subventionerat det första halvåret och kostar endast 50 kr/månad. Genom att bli medlem stärks arbetet med att skapa rimliga anställningsformer på svensk arbetsmarknad.

flygblad_värvning_1flygblad_värvning_11

Att lura sig själv!!

Ibland lurar man sig själv och det jag nu beskriver är ett sådant tillfälle. Jag blev för en tid sedan uppringd av journalisten Karin Lindgren Strömbäck på förbundets tidning Sekotidningen. Frågan var om och varför SJ tar kreditupplysningar på de som anställs som tågvärdar.

Jag var inte förberedd på frågan och vi förde, som jag ser det, ett allmänt hållet samtal om vad detta kunde bero på och jag pekade på ett antal faktorer som jag trodde spelade in i företagets bedömning. Dvs just här i samtalet skulle jag naturligtvis låtit bli att prata om detta för att slippa att bli omskriven som att jag står bakom företagets bedömning.

Jag kritiserar inte på något sätt Sekotidningen och journalisten för hennes slutsats att jag stod bakom arbetsgivarsidan i denna fråga, men visst känns det lite märkligt att bli utpekad som det nu blev i artikeln. Givetvis delar jag inte uppfattningen att det är rätt att ta så många olika kontroller på folk som skall anställas. Jag tycker som många andra att det går till överdrift.

I samtalet med Sekotidningen var det egentligen avsikten att vi skulle återkomma med besked hur det förhöll sig just pga att jag inte hade tillräcklig kunskap om frågan.

Efter att skrivit denna lilla förklaring så kommer jag att bli väldigt försiktig i mitt samröre med journalisterna på vår förbundstidning. Göteborgs-Postens Ulf Nyström är rena barnleken att intervjuas av. Sekotidningen däremot vågar jag mig nog inte på i fortsättningen.

Hälsningar från Erik Johannesson, Ordförande i Seko Förhandlingsorganisation SJ.