Medlemsskap i Seko ger inflytande.

Seko har idag publicerat en annons i dagens Aftonbladet för att dels förtydliga vad konflikten handlar om samt dels ge arbetsgivarorganisationen Almega ett konkret förslag till att lösa konflikten. Seko tar fajten och Seko tar sitt ansvar för rimliga villkor i bransch spårtrafik.

Givetvis tas också direkta kontakter med Almega för att försöka få igång ett mer fruktbart samtal än de påståenden som Almega presterat i tidigare annonser. Annonser som visar att man inte velat förstå vad konflikten handlar om.

strejkannons_aftonbladet

Genom att ansluta sig till Seko så bidrar du till den rörelse som nu satts igång för att få ordning och reda i en bransch där arbetsgivarna drivit frågan om osäkra anställningsformer alltför långt. Bli medlem i Seko. Det är lätt och kan göras direkt på förbundets hemsida. www.seko.se

Medlemskapet är starkt subventionerat det första halvåret och kostar endast 50 kr/månad. Genom att bli medlem stärks arbetet med att skapa rimliga anställningsformer på svensk arbetsmarknad.

Sist in först ut eller…………….

I en situation när företaget drar ner på personal behövs det starka personalorganisationer. Arbetet med omställning kännetecknas av att det är jobbigt, men uppsidan för den fackliga organisationen är att en rättvis hantering ändå på sitt sätt ger ett förtroende eftersom alla inblandade ser att det som hänt hanterats rättvist och efter samma principer oaktat vem som drabbas.
Dagens SJ, med den övertalighet som vi sedan länge ansett att vi måste hantera, känns inte igen. Det har alltid funnits ett inslag av hederlighet även i de svårare stunder när anställda/medlemmar tvingats att lämna sina jobb pga arbetsbrist. Det har alltid gått att stå upp för en princip. En princip som har accepterats även av de som drabbats eftersom man kunnat se att hanteringen varit korrekt från företaget. Man har inte tyckt det var ok, men kunde se att det hanterats på ett acceptabelt sätt.

Efter dagens besked känner jag inte igen mig. På en kort stund får jag besked att personer som är föräldralediga behandlas på ett närmast diskriminerande sätt genom att förbigås och ersättas av andra som dessutom kan antas ha sämre kompetens. I nästa stund ratas en anställd som är 50 + för en mer foglig medarbetare som passar bättre in i den ansvariga chefens syn på ledarskap.

Det luktar illa just nu och jag befarar att det kommer att bli än värre.

Seko kommer inte att acceptera detta förhållningssätt. Vi kanske inte kan ändra alla galna beslut, men vi kommer inte att acceptera orättvis behandling, vi kommer inte heller att acceptera en orättvis och diskriminerande behandling från chefer som inte själva har visat sig duga i sina roller. Om inte detta hejdas snarast kommer Seko att ställa krav på att ett antal inkompetenta chefer entledigas på grund av denna hantering.

Det finns en tanke med den grundregel som anställningsskyddslagen fört med sig; ”sist in först ut”
I min värld fordras det rätt mycket för att man skall frångå den principen.  Just nu kränker man denna enkla devis i dagens SJ.

Ytterligare neddragningar

I måndags, den 7 april, blev det känt att företaget nu återkommer med besked att ett antal personal som jobbar ombord i tågen skall rationaliseras bort under året. Det är orterna Kalmar, Sundsvall och Östersund som pekas ut i denna omgång. Motiven är dunkla eftersom personalen på dessa orter redan har decimerats i tidigare neddragningar. Seko har också fått väldigt knapphändig information vilket borgar för en besvärlig hantering av verksamhets-förhandlingar. Förhandlingar som vi ännu inte kallats till.

Sträckan Kalmar – Göteborg kommer helt klart att bemannas ner med SJs förslag och personalen kommer att jobba ensam de flesta dagar i veckan. I Sundsvall och Östersund är det mer diffust. På dessa orter hänvisar företaget till övertalighet som inte verkställts tidigare. Givetvis inget argument som håller. När vi summerar så här långt är det faktiskt så att produktionspersonal ser ut att drabbas av de största neddragningarna i SJ. Vi skall komma ihåg att en hel del i administrationen återfinns i positioner som ligger väldigt nära ren produktion.  Med tanke på det ökande våldet ombord i tågen som riktar sig mot ombordpersonal, så kommer vi från Seko att iaktta en mycket restriktiv attityd gentemot alla förslag som innebär ensamarbete i första hand och övriga nedbemanningar i andra hand.

 

Kompetens tillgänglig

Det har gått några dagar efter SJs storvarsel som innebär att ca 450 personer kan komma att få lämna företaget under 2014. Detta  varsel riktar sig i stora delar mot resebutiker, Contact Center och administration på SJs Huvudkontor.

Att SJ nu överger 17 orter som haft sin resebutik innebär inte att det saknas möjligheter för framtiden. De allra flesta orterna har behov av service och möjlighet att kunna köpa biljetter över disk även i framtiden. Vem vill stå i pressbyrån i kö bakom kunder som diskuterar busstider, när man själv bara vill betala sin tidning. Pressbyrån kan säkert distribuera redan sålda biljetter, men i längden tror jag att kunderna även vill ha personlig service i många fall för att kunna boka resor.

Jag tror att det finns möjligheter att jobba framåtriktat med resebutikerna som nu försvinner och jag tror också att flera av dessa kan kunna komma att leva vidare med andra intressenter som ägare. Även Callcenterbranschen utvecklas och i Tranås finns det ett stort antal personer med en bra infrastruktur som har kunskap om hur man driver ett Callcenter effektivt.

Vi har nu etablerat en omställningsgrupp och för löpande diskussioner med ledningen i SJ hur vi på bästa sätt skall omhänderta den övertalighet som är ett  faktum.

I administrationen är det inte tydligt ännu hur varslet berör våra medlemmar. Här har inte verksamhetsförhandlingarna startat ännu.

Idag samlas Seko SJs styrelse och i nästa vecka har vi kallat in samtliga klubbordförande för att förankra och diskutera hur vi går vidare med vårt fackliga arbete i den situation som vi befinner oss i.

Tempot ökar

Vi befinner oss nu i ett läge där tempot i förändringen av SJ börjar bli mer markant. Det finns intressanta planer för framtiden och Seko träffar nu företagsledningen löpande för att diskutera framtiden.

Veckan som kommer innehåller dessutom Sekos årliga branschkonferens. Förra året blev det inte någon direkt diskussion om att bilda en branschorganisation inom spårtrafik. Nu är det ännu mer angeläget att vi som jobbar i förhandlingsorganisationer och klubbar verkligen tar tag i branschfrågan en gång för alla. Branschen är splittrad i många frågor och det som nu händer är att arbetsgivaran har börjat att samordna sig i ett antal frågor. Detta stämmer till eftertanke och ställer faktiskt krav på att vi styr upp verksamheten en gång för alla.

Seko SJ deltar med tre personer i konferensen. För egen del kommer jag bli tvungen att avvika under tisdag för att åka in till en verksamhetsförhandling om den övergripande organisationen i SJ.

En dag ledigt i veckan och ingen tågkörning hinns med. Veckan avslutas med en revisionsmöte på A-kassan för Service och Kommunikation.