Lediga dagar

Jag tog några dagar ledigt så att det blev totalt fyra dagar i följd över helgen. Inte ofta för min del, men det kan behövas i bland att vara ledig och ladda om batterierna.

Trycket på fackligt aktiva ökar hela tiden. Vi skall vara beredda hela tiden på att förändra almanackan när det sker ändringar och kritiken låter inte vänta på sig om vi har bekymmer att ställa upp i något läge. En skyddskommitté som skjuts några veckor pga svårigheten att finna datum betraktas som en katastrof med ilskna mail som följd. Trots att jag är ledig har jag mest dåligt samvete för allt som jag borde göra för att hinna i kapp.

Trots detta tog jag mig idag tid att fotografera de omfattande byggprojekt som pågår för den nya järnvägsbron över älven.

2015-11-28 12.15.32

Här ett gäng från Infra Nord som jobbar med kontaktledningen på den norra bron.

2015-11-28 12.11.55-2

2015-11-28 12.26.20-1

Här skall den nya södra svängbron monteras under morgondagen den 29 november.

Stockholm en kväll i december

Stockholm en kväll i december är inte kul. Mörkt och kallt skulle man kunna sammanfatta eländet. Problemet är att det är kallt och mörkt även i Göteborg. Nog om detta. Ljusare tider stundar snart och även 2016 skall väl innebära en vår med värme och ljusa kvällar.

Efter två dagar på Sekos förbundskontor med revisionsarbete så har jag avslutad dagen med dels ett besök på samordningsmöte för lokförarna på SJ samt dels på Klubb lokförarna i Stockholms styrelsemöte. Självklart var den tyngsta frågan hur man blivit bemött av arbetsgivaren när det gäller synen på raster och behovet av att alltid ta på sig ansvaret för trafiksäkerheten utan ett stöd från den operativa ledningen. Många uppfattar detta som tungt att behöva försvara värdet av att ta personligt ansvar och att stödet från arbetsledningen uteblir.

Frågan man måste ställa sig är väl om det alltid skall vara den enskilde som skall ta eget ansvar. Skall man inte känna stöd från arbetsledningen i frågor om arbetstiderna och raster i utsatta jobb som kräver skarp uppmärksamhet? Det finns många jobb i säkerhetstjänsten där uppmärksamhet är ett måste för att inga olyckor skall inträffa.

I morgon diverse förhandlingar. Börjar med en tvisteförhandling för att senare övergå till att förhandlingsgruppen skall träffas och fortsätta sina diskussioner om hur vi skall uppnå förbättringar kopplade till den enkät som genomfördes under försommaren. Nu finns det sammanställt ett material som ger mycket information om hur anställda i SJ ser på arbetstidens förläggning och problematiken med ständiga ändringar på fasta listor mm. Jag har stora förhoppningar på det fortsatta arbetet och tror att vi nu är på väg att kunna uppnå en del förbättringar.

Eftermiddagen i morgon ägnas åt den centrala Mbl gruppen och central skyddskommitté. Sjuktal och vad som skall göras åt dessa står högt på agendan.

 

Semester och raster på schemat.

Om förra veckan var intensiv så är kommande vecka en aning lugnare. Måndagen börjar med ett möte i styrelsen för den sk SOS fonden. SOS står för Stiftelsen Lokpersonalens Semester och Studiefond. En kvarleva från det gamla Lokmannaförbundets semesterhems-anläggning på Särö.

Därefter revisionsmöte i Seko under måndag eftermiddag och tisdag förmiddag. Eventuellt hinner jag med att delta en kortare stund i samordningsmöte med de fackligt aktiva på enhet trafik under tisdagen. Just nu är frågan om att SJ anger arbetsledningsrätten som starkare än att personalen skall beviljas de raster som anges i lag och avtal som står på tapeten. Alla som jobbar fackligt känner givetvis till att arbetsgivarens order skall efterlevas och att den sk arbetsledningsrätten är stark.

Däremot är det en gåta för mig att efter 40 år på företaget behöva bli kollektivt tillrättavisad i ett anonymt mail där företaget förklarar allvaret i att inte efterleva de operativa arbetsledarnas order. Detta beroende på att enstaka förare valt att stå fast vid att man velat ha sin rast även om det inneburit en del störningar i trafiken.

Om det finns något problem i verksamheten så är det just bristen på empati i kraftigt trafikstörda lägen. Problemen med uttröttade medarbetare som arbetar vidare trots att man är timmar försenade och inte får ens en kortare paus är faktiskt så pass omfattande att ledningen borde tänka efter innan man delar ut den här typen av klarlägganden.

Sjukfrånvaron hos ombordmedarbetare är återigen historiskt hög och inflödet av långtidssjukskrivna ökar fortfarande. Samtidigt erbjuds inte personalen raster när tågen ankommer försenade till slutstation, utan den operativa ledningen kräver att man omedelbart återvänder och tar kortare sk måltidsuppehåll i ett redan försenat tåg. Orimligt skulle de flesta anse om ett sådant förhållningssätt, men sådan är vardagen för de flesta under de trafikstörningar som är en del av vardagen.

Det finns en arbetsgrupp som skall återkomma med riktlinjer och beslutsstöd hur operativa ledningen skall agera i störda lägen och här måste nu arbetet intensifieras för att få tillbaka någon form av trovärdighet. Personalen måste få besked om vad som gäller och hur företaget ser på de anställdas rätt till raster och pauser när tågen är försenade och alla arbetstidsregler spricker.

Avslutningen av veckan blir förhoppningsvis en lugnare period. Semester torsdag och fredag kan behövas för att ladda om batterierna.

Stockholm, Sundsvall och Örebro

Återigen en tidig morgon med avresa till Stockholm. I eftermiddag Sundsvall för att sedan återkomma till Stockholm på tisdag kväll och åter till Göteborg på onsdag kväll. Torsdag ägnar jag mig åt kursen ”Alla kan göra något”. På fredag ett revisionsmöte på regionkontoret för Seko Västra Svealand. Fullmatad vecka som det oftast är i min verksamhet som ansvarig för Seko SJ.

Idag måndag har vi ordinarie styrelsemöte med Seko SJ i Stockholm.  På styrelsen diskuterar vi aktuella frågor och stämmer av att vi jobbar i samma riktning i hela styrelsen. En ny företeelse att hantera är företagets nya information som syftar till total lydnad för de beslut som tas av operativa personalledare. Syftet kanske är att förtydliga arbetsgivarens arbetsledningsrätt, men blir helt fel med en juridisk text som blir en form av snömos för de allra flesta. Hårda uttalanden, men faktum är att SJ idag lever på att personalen ställer upp ända in i kaklet vid varenda trafikstörning som jag känner till under en väldigt lång period av fackliga uppdrag. SJ skulle inte klara sin trafik och kundomhändertagande utan all denna lojala personal som ställer upp oavsett om tågen är på tid eller vid timslånga förseningar.

Om arbetsgivarens bevekelsegrund är att sätta ner foten för att få ut en information om arbetsledningsrätten, så har man nog skjutit sig själva i foten den här gången. Vem vill åka tåg med uttröttade lokförare? Är det rimligt att enskilda lokförare ute i en trafikstörning skall behöva finna sig ett godtyckligt beslut om raster när tiden tickar iväg över de fem timmar som anges i arbetstidslagen?

Nej det är inte rimligt och nu måste SJ till förhandlingsbordet i den arbetsgrupp som redan har uppdraget att lösa frågan om raster i störda lägen. Trycket på SJ som arbetsgivare höjdes betydligt i och med fredagens mail från enhet Trafik. Ett tryck som innebär besked i en väldigt viktig fråga.

I Sundsvall träffar vi i morgon styrelserna i klubbarna i Sundsvall och Östersund. Ett intressant och spännande möte där vi tar aktiv del i det arbete som utförs i respektive klubbar och deras arbetsuppgifter.

På onsdag träffar vi arbetsgivarsidan i centrala mbl forum samt eftermiddagen i arbetsgrupp för det som internt kallas Ratio. Dvs förändringar i utbud och bemanning ombord. SJs syfte är som bekant att minska bemanningen ombord på snabbtågen och har kommit en bit på väg med direkttågen samt avgångar på Västkustbanan, Ostkustbanan och trafiken på Stockholm – Oslo. Nu närmar jag mig Stockholm drygt 30 minuter efter tidtabell. Blir en intressant dag att diskutera lämpliga åtgärder med tanke på fredagens besked om arbetsledningsrätt mm.

Fredagen den 13 november

Idag avslutar jag veckan med att köra tåg. Veckan har haft en övervikt av tågkörning och det hör till ovanligheterna. Oftast tar det fackliga livet överhanden. I måndags en tidig körning till Hallsberg med X 40, i går en vända till Stockholm med X2 och idag lok och vagn till Hallsberg.

I måndags var det effektiv tur med endast en fikapaus på Landals konditori i Hallsberg. I går ett längre uppehåll med sk kvartstid i Stockholm och idag ytterligare ett långt uppehåll mitt på dagen med kvartstid. Kvartstid är något som debatteras allt oftare och rimligheten av långa uppehåll som ger lite arbetstid upplevs som ett stort problem.

I måndags fick jag ihop 7 timmar och 10 minuter bortovaro och lika mycket arbetstid. I går den 12 nov fick jag ihop 8 timmar och 34 minuter arbetstid på en bortovarotid på 11 timmar och 40 minuter. Idag fredagen den 13 november 7 timmar och 14 minuter arbetstid på 10 timmar och 45 minuters bortovarotid. Ovanstående siffror är mest ett exempel på hur det ser ut för åkande personal.

Det finns många exempel på betydligt längre bortovarotider för åkande personal. Systemet med kvartstid är en rest från affärsverket och lever kvar i de avtal som skrevs vid övergången till SJ AB.

I en enkät som genomförts på initiativ från Seko SJ, har det kommit fram mycket bra synpunkter på hur arbetstidsförläggningen sker i bolaget. Synpunkter som synliggör problemen med oregelbundet arbete i kombination med långa uppehåll på bortastation med kvartstid och hur arbetstiden läggs ut inför lediga helger sticker ut i undersökningen. Även möjlighet till ordentlig vila efter arbetspass lyfts upp som ett allvarligt problem.

Efter att enkäten sammanställts har det också genomförts intervjuer av ett antal lokförare och ombordpersonal. Intervjuerna förstärker undersökningen i sin helhet eftersom var och en som intervjuats ger många exempel på hur lång bortovaro, sena turändringar, oregelbundna arbetstider och brist på återhämtning ger en negativ påverkan i vardagens pussel för att få ihop familjelivet.

Nu går vi vidare och tillsammans med SJ AB och övriga personalorganisationer kommer resultatet av enkätarbetet att tas om hand i reella diskussioner som vi hoppas skall ge en varaktig förändring till en bättre hantering av arbetstidsförläggningen. Kvartstiden är en sådan fråga som är under lupp, men även möjlighet att avsluta arbetsveckan i rimlig tid före lediga helger respektive börja jobba efter helg på rimlig tid är starka krav som framförs.

Det fortsatta arbetet med förändringar för att få till bättre villkor kommer löpande att redovisas på Seko SJs blogg och Faceboksida.

Ännu ett tåg . . . .

I fredags morse träffade jag en ung man som avsåg att resa till Stockholm från Göteborg med ett av de tidiga morgontågen. Vi samtalade lite och han berättade att han kom från Afghanistan. Skulle varit intressant att få höra hans historia om denna långa resa.

Årskort Guld SJ

Tåg 547 ankommer från Malmö till Stockholm C

Passade på att hoppa över pendeltåget hem till Haninge och ta mig till spår 19 för att nöta det tåg 534 som just skulle komma in till Stockholm C från Malmö.

På plats var de sedvanliga 20 poliserna, representanter för Migrationsverket och socialnämnden. Dom rosa västarna verkar ha gett upp för jag så ingen av dom på perrongen.

Allt gick lugnt till och de cirka 20 flyktingarna ringade snabbt och vant in av poliserna, kontrollerades och fick den information som dom behövde.

En ensamkommande flicka på 7-8 år togs vänligt hand om av socialen och hon verkade nöjd med detta.

Den som slet mest var en tolk från socialen, en äldre man i min ålder, som sprang som en skållad råtta och samtidigt tolkade överallt.

Han såg väldigt trött ut och jag kände igenom honom från tidigare besök på stationen då han verkar jobba dygnet runt – men utan honom…

Visa originalinlägg 45 fler ord

Summering av veckan som gått

Jag inledde veckan med en mer ytlig betraktelse över hur stora svängningar det kan vara i ett fackligt arbete. Summerar jag veckan så blev det ganska bra trots allt. Utöver tågkörning en dag så har det varit fullt upp med två Stockholmsresor och en arbetsdag med tillsammans med klubbstyrelsen i Göteborg.

I onsdags var det meningen att vi skulle gått i mål med avtalet som skall reglera samåkningen mellan SJs lokförare i Göteborg och Hallsberg samt SJ Götalandstågs lokförare i Göteborg. In i det sista hade vi olösta frågor och till sist sköt vi den avgörande punkten till idag kl 09.45. Nu har vi löst alla utestående frågor och vi har ett avtal på plats som bland annat garanterar att det endast är de förare på SJ som frivilligt söker grupp med körning av pendeltåg som omfattas. Avtalet omfattar även de förare på vikarielista som är beredda att köra och som tar utbildning på X 61. Utbildning på X 61 omfattar lokförarna i Göteborg. Jag är nöjd med att vi kunnat lösa alla frågor och hoppas nu att de som så önskar känner att det är en bra utveckling med ytterligare en fordonstyp och mer variation i tjänsten.

Avtalet om samåkning skall utvärderas vid två tillfällen under året. I och med det så kommer vi att kunna följa hur avtalet tillämpas och också kunna rätta till eventuella problem som uppstår.

I övrigt så har årets tågtjänstfördelning pågått under veckan. Men det är en annan historia som jag får återkomma till.