Intensiv påskhelg

Intensiv på många sätt. I början på veckan kom det ett mail från SJ med mbl §19 information om att man avser att se över frågan om hur SJ Götalandståg skall vara organiserat i koncernen. Redan i detta läget var det rätt klart att SJ avsåg att ta in Götalandstågs verksamhet i moderbolaget för att på så sätt tvinga in personalen på de avtal som finns i SJ.

Sedan gick det fort. Den 27e mars blev jag uppringd på eftermiddagen av VD och personaldirektör som ville veta min syn på att organisera om och ta in verksamheten i SJ. Jag har väl inget egentligen emot att driva verksamheten i moderbolaget, men det finns många hinder i form av kollektivavtalsskillnader som måste hanteras.

Vi diskuterade detta i kretsen av de bägge inblandade klubbarna och SEKO centralt. Diskussionen mynnade ut i en reservation. Även fackförbundet ST valde att reservera sig mot organisationsförändringen.

Anledningen att vi reserverar oss och nu också begär central förhandling är att denna organisationsförändring görs inte för att få en bättre fungerande organisation, utan helt och hållet styrs av viljan att sänka avtalade villkor för den inblandade personalen.

En annan aktör som också borde synas i sömmarna är Västtrafik som ligger bakom och styr verksamheten.

Svenska: Kortläsare i Västtrafiks fordon
Svenska: Kortläsare i Västtrafiks fordon (Photo credit: Wikipedia)

Västtrafik och deras sätt att upphandla och driva trafik borde granskas rejält.

Det är inte bara biljettsystemet som är obegripligt.

Centern vill återskapa ett feodalt samhälle?

Idag kan man ta del av Centerns framtidsvision presenterad på stämman:

C tar strid för ändrad arbetsrätt. Centern tänker ta strid mot statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg, som nyligen slog
fast att arbetsrätten inte ska ändras.

-Vi behöver göra det ännu billigare att anställa och göra arbetsrätten mer
rättvis och flexibel, inte en barriär mot anställning. Jag tänker fortsätta
att säga det tills neonskylten tänds, sade Annie Lööf när Centerstämman på fredagen inleddes i Upplands Väsby.

Det är en otäck framtidsvision som Centern presenterar. Synen på svenska arbetstagare är att vi skall vara så billiga som möjligt. Samtidigt som vi kämpar mot alla de osäkra anställningar som finns i företagen idag.

SJ AB, ett statligt ägt företag, har över 600 personer som står på den osäkra anställningslistan med allmän visstidsanställning. Hur många skall det vara ytterligare som skall ha osäkerhet varje månad om lönen skall räcka till eller få ihop tillräckligt med lön för att det skall betalas in pensionsavgifter till tjänstepensionen?
För svenska arbetstagares skull får vi hoppas att Centern efter nästa val endast är en liten spillra som rör sig runt Stureplan i Stockholm. Där kan man inte ställa till så mycket skada.

Förhandlingar eller bara ta beslut!!

Förhandlingar på företaget eller?

Återigen vaknar man till nya beslut av SJs koncernledning. Nu är det Falun som skall inrättas som ny åkstation. Den detaljen att Mbl förhandla om detta hanns inte med.
Ny tf chef för manuell försäljning dök helt hastigt upp på intranätet. Inte heller detta är förhandlat med personalorganisationerna.

Sen kan man notera att representanter för HR uttalar sig om modernare kollektivavtal på ett informationsmöte i Sundsvall. Intressant eftersom SJs hållning är den rakt motsatta sedan lång tid tillbaka. I de förhandlingar som fördes i 2012 års avtalsrörelse var SJ helt kallsinniga och vägrade att diskutera några som helst ändringar i Spåra SJ. I de nu inledda branschavtalsförhandlingarna finns inga ”moderna” förslag på ändringar i branschavtalet. Tvärtom så är det en rätt gammaldags inställning med stora försämringar som endast ger arbetsgivarsidan fördelar.

Ordförandemöte i SEKO

Jag deltar som ordförande från SEKO Förhandlingsorganisation SJ. Intressant forum för att träffas och diskutera aktuella och viktiga frågor som ligger framför oss.

SEKOs kongress 2013 är en viktig fråga som engagerar flera deltagare eftersom det finns förslag om ny organisation. Organisation och stadgar samt ekonomi gruppernas förslag skall remissbehandlas före den 15 april.

Utöver dessa remisser skall också en näringspolitisk rapport behandlas. Det finns en hel del i övrigt att önska vad gäller dessa rapporter. Näringspolitiska rapporten behöver skrivas om för att utgå från den situation som faktiskt råder med avreglering osv. Att tro på en ensidig återgång till det gamla affärsverket med en fullständig reglering av trafiken är förmodligen inte längre möjligt. Programmet bör utgå från detta och anvisa en väg framåt inom de ramar som finns.

SEKO bör också gå i bräschen och driva krav på omfattande investeringar i spårtrafiken och ge förslag på och ställa kraven på de infrastrukturinvesteringar som erfordras för att möte den alltmer ökande trafiken.

Besök i Karlstad

Idag kommer jag och klubbens ordförande, Niclas, att besöka personalen i Karlstad. Utöver oss två så deltar också Huvudskyddsombudet på enhet Trafik, Annika, i besöket. Syftet är att visa våra medlemmar att vi finns och att vi inte ställer upp på de försök som gjorts att ifrågasätta valda skyddsombud i anonyma brev. SEKO SJ har inga problem med att ta kritik för de beslut som vi fattar, men vi accepterar aldrig att enskilda förtroendevalda skall utsättas för kampanjer av personer som inte själva vågar stiga fram.

I och med att vi varit tydliga med detta budskap hoppas vi att situationen skall normaliseras successivt. SEKO kommer att göra olika satsningar på våra medlemmar och förtroendevalda i Karlstad under 2013. Bland annat kommer det att starta frukostmöten för att samla åsikter och diskutera fackliga frågor på arbetsplatsen.

Gott Nytt År 2013

Ett nytt år står för dörren. Som vanligt känns det lite speciellt, men det brukar ju ordna sig och vi får hoppas att det ordnar sig till det bästa även under 2013.

Jag är i princip för förändring och tror att det är vägen att lösa olika problem. Till exempel är jag positiv till införandet av vägtullar i Göteborg. Vägtullarna kommer att ge oss mindre biltrafik i centrala Göteborg och detta ger i sin tur mindre miljöbelastning. Dessutom finansierar ju dessa tullar nya välbehövliga investeringar i sliten infrastruktur. I det västsvenska paketet finns ju stora investeringar för den spårbundna trafiken vilket borde gjorts för många år sedan.

Jag har dessutom inte något emot att det ser ut att bli en folkomröstning i frågan eftersom GT nu lyckats samla in de stipulerade 45 000 namnen.
Om vi nu tror att det är bra med vägtullar så kan det ju knappast vara farligt att låta folk visa vad man tycker i en folkomröstning eller hur?

Några spekulerar i att det inte anordnas en omröstning trots det ställda kravet. Det tror jag skulle vara till större nackdel för de etablerade partierna än att genomföra den. Politikerföraktet skulle öka dramatiskt om man så att säga skiter i kravet på demokratiskt inflytande nu när kravet är ett faktum.

Det finns mycket att tycka till om 2013.

Gott Nytt År på er alla som till äventyrs läser dessa rader!!

SEKOs branschkonferens 27 – 28 november

Tisdag onsdag den 27 – 28 november håller SEKO branschkonferens. På konferensen kommer bland annat att diskuteras de yrkanden som klubbar och förhandlings-organisationer i SEKO vill att förbundet skall driva i 2013 års avtalsförhandlingar.

Utöver krav på löneökning så måste vi nu på allvar driva frågan om de villkor som numera erbjuds i branschen med ständigt osäkra anställningsvillkor. Vi är snart i ett läge där merparten av alla nyanställda erbjuds deltider och timanställningar. Ingen vet riktigt vad man tjänar nästa månad och blir alltmer beroende av en arbetsgivare som uppträder mer och mer kortsiktigt.

Branschkonferensen bör besluta att driva frågan om att utveckla branschavtalet med regler för lönevillkoren ute i branschens olika företag. Dvs avtalet måste innehålla tarifflöner med de lönevillkor som skall vara absoluta minsta gemensamma nämnare för de anställda ute i företagen. Efter SJ Götalandstågs agerande med deltider för nyanställda lågt avlönade tågvärdar som dessutom erbjuds deltidsanställningar, måste lägstalönerna i branschen höjas rejält.

Regler för hur företagen får använda timanställd personal måste skärpas upp kraftigt. Eventuellt skulle det kanske vara effektivt med att anlita bemanningsföretag i viss omfattning i stället för tim och deltidsanställningar. Allt måste dock regleras tydligt eftersom branschen alltmer verkar gå in för att rasera de avtal som finns på företagen i samband med upphandlingar som nu sker i stor omfattning.

SEKO SJ avser att gå i bräschen för att ställa kraven och vi utgår från att övriga representanter på konferensen inser allvaret och beslutar att driva dessa krav.

Tiden är kommen att samarbeta mycket tätare mellan olika yrkesgrupper och mellan fackklubbar och branschorganisationer i spårtrafikbranschen. De senaste 10 åren har varit en utförslöpa i samarbetet och det är nu hög tid att skapa en vettigare organisation för det gemensamma fackliga arbetet i branschen. Att nu gå vidare och bilda en gemensam branschorganisation skulle vara första steget i att vi tar tillbaka makten över våra avtal och villkor. Dessutom måste vi få mer inflytande över de yrkesfrågor som alltmer avgörs ute i europasamarbetet. Medan norrmän och danskar deltar aktivt i detta arbete så har vi i Sverige missat en hel del genom att inte vara representerade i olika beslutande organ. Det är därför min förhoppning att konferensen skall det första steget genom att bilda en gemensam branschorganisation för järnvägsanställda även inom SEKO.

Intensiv vecka

Det är en intensiv vecka som pågår. I tisdags styrelsemöte i SJ och igår styrelsen i SEKO SJ. Under denna dag skall det genomföras två intressanta Mbl §19 informationer. Dels är det den centrala mbl gruppen som träffas samt mbl gruppen på division affär och service.

SJs hantering av fackliga ledigheter och ledigheter för arbetsmiljöarbete kommer att bli en av de diskussionspunkter som lär komma upp på bägge mbl grupperna. Just nu går skyddsombudens arbete på halvfart och det är viktigt med signaler om en mer rimlig hantering av dessa ledigheter från ledningens sida.

Resandet i tågen är inte på den nivå som förväntat. Detta kanske inte är så konstigt eftersom SJ numera mäter på ankomst inom 15 minuter som rätt tid. Min uppfattning har alltid varit och kommer fortsatt att vara den att tågens ankomst kan mätas med väldigt stor exakthet av kunderna så lurar man bara sig själv med att införa mätning på 15 minuter. Fungerar säkert på flyget med all terminalhantering, men tåg är mer offentliga i sin tidhållning till och från respektive stationer.

SEKOs pågående kampanj om lekstugan i det svenska järnvägsnätet rullar på i betydligt större format än vad som avsågs från början. Eftersom statliga Jernhusen gjorde sin missbedömning att neka publicering på järnvägsstationerna, så fick SEKO betydligt större publicitet än förväntat i den gratiskampanj som pågår just nu.

Det är bra att Jernhusen sattes på plats ordentligt, men frågan är väl om detta inte är eller borde vara sista kampanjen på detta tema. SEKO har rätt mycket medlemmar i branschen och risken finns att man känner sig träffade av budskapet. Jag tror att det måste till en nyorientering av det fackliga budskapet och efterlyser mer om branschens behov av samarbete. Inte minst det fackliga samarbetet måste öka dramatiskt om vi skall kunna möta framtiden på ett offensivt sätt.

I morgon fredag är det en favorit i repris. Körning av ett sk raktåg mellan Göteborg och Stockholm ToR. Hederliga gamla Rc6 med personvagnar.