Vårdagjämning

Idag är det vårdagjämning vilket innebär att dagarna blir längre än nätterna. Känns bra att ljuset tar överhanden. Ljus skulle det också behövas i den pågående konflikthärden mellan Veolia och de inblandade fackföreningarna samt inte minst de anställda i bolaget.

I går kväll när jag kom hem från Stockholm träffade jag två gamla arbetskamrater från SJ som numera jobbar i Veolias Öresundstrafik. Kommentarerna om Veolia som arbetsgivare var inte nådiga och vi kunde snabbt enas om vikten av att Seko nu kommer att tvingas välja väg ganska snabbt för att bibehålla medlemmarnas förtroende. En arbetsgivare som bedriver trafik med ett underbud och som sedan avser att ta ut mellanskillnaden i form av försämrade villkor för de anställda, har inte mycket att hämta i form av eftergifter i kollektivavtalen. Tvärtom så måste denna typ av agerande stoppas en gång för alla.
Även upphandlande länstrafikbolag måste tänka om. Att köpa trafik utan att veta om trafiken kan levereras av bolag med anställda som kan försörja sig på sina arbeten är faktiskt också ett ansvar.

Förhandlingsdelegationen har haft ytterligare ett telefonmöte för att informera sig om läget i diskussionerna mellan Seko och Almega. Nästa möte med Almega är den 25 mars och även detta möte efterföljs av nytt telefonmöte med delegationen.

Nyårslöften

Nyårslöften kommer helt naturligt varje år vid denna tiden. Nyårsaftonens löften brukar att glömmas ganska fort och sedan går livet sin gilla gång igen. Året som kommer är redan nu ett år som vi vet kommer att ställa ordentliga krav på oss som jobbar fackligt i SJ. Ledningen aviserar nedskärningar för att nå effektivitet samtidigt som vi åter hör ropen skalla; Mer service åt alla!!

Självklart skall vi vara ett serviceinriktat företag. Dock känns det lite magstarkt att påstå att vi inte är bra på service. Jag tror att vi kommer att stå oss bra på servicesidan även med den kommande konkurrensen under 2014. Däremot är det nu upp till bevis för den allt större administration som bolaget har. En administration som måste visa varför man finns och som också måste anpassas för den nya situation som råder efter att MTR gör sitt inträde på arenan under 2014. det finns inte längre utrymme för alltför stora utsvävningar i administration som tynger verksamheten. Förenkla verksamheten och ta bort ett eller flera  chefsled det är ett löfte som vi ger varandra inför 2014.

Seko SJ kommer att sätta så mycket tryck som vi bara kan uppbåda för att försöka minimera antalet administrativa tjänster i det SJ som nu växer fram. Det är nödvändigt för vår fortsatta överlevnad.

En helt annan sak.

Tidigare fanns en mycket välordnad och fint koloniområde i Sävenäs mellan stambanans spår och rangerbangården. Kolonin var ursprungligen för järnvägens anställda. Numera har koloniföreningen fört en hopplös kamp med Trafikverket och fd Banverket om att få vara kvar. Föreningen har blivit uppsagd och nu rivs området i snabb takt. Det som en gång var fina kolonilotter med odlingar och välansade gräsmattor ser nu ut som det gått en tsunami över området. Någonstans kan man undra om inte berörd myndighet kunde löst konflikterna på ett bättre sätt och gett föreningen en vettig möjlighet att erbjudas andra områden för koloniinnehavarna. I så fall skulle man kanske sluppit hela den nu ganska förödmjukande process som det innebär med att riva ett område mot innehavarnas vilja.

IMG_4891 IMG_4909 IMG_4915 IMG_4938 IMG_4959

 

Möte med ledningen i SJ

För några år sedan var det betydligt fler möten med ledningen för SJ. Under senaste kaosveckan i trafiken har vi inte haft några kontakter alls med ledningen för dels division affär och service eller division planering och trafikledning. Dessa ledare har lyst med sin frånvaro i kaoset som våra medlemmar drabbats av. det är ju så att det inte bara är kunderna som drabbas när tågen ställs in eller omleds andra sträckor. Även anställda har familjer och andra åtaganden på sin fritid som nu fullständigt havererar i kaoset som varit senaste veckan.

Idag hade vi ett sedan tidigare bokat möte med Vd.  Givetvis inleddes mötet med att diskutera vår syn på senaste veckans problem med trafiken efter urspåringen. Från Seko SJs sida gav vi en så nyanserad bild som möjligt och lyfte särskilt upp problemen med personalens turlistor och allt som hänt. Jag upplever att budskapet redan trängt fram och att det var väl känt att det finns ett väldigt stort missnöje med hanteringen efter olyckan. Beslut blev taget på att genomföra en ordentlig genomgång av efterspelet med inblandade parter på division planering och trafikledning samt affär och service.

Fortsättning följer.

Hot och våld ute i tågen.

Hot och Våld var en av de frågor som SEKO drev ända in i slutet av den nyss avslutade branschavtalsförhandlingarna. SEKOs krav var att all personal i trafikföretagen skulle få en utbildning i hur man hanterar hot och våld i jobbet.

Många kanske tror att det är sällsynta tillfällen som det uppstår hot och våld på ett tåg. Tyvärr är det inte på det viset. Det är ganska ofta hotfulla situationer och det inträffar alldeles för ofta att framförallt ombordpersonal, men också kundtjänstpersonal och lokförare hotas.

Det finns nu undersökningar som visar att just ombordpersonal är kanske den mest utsatta personalgruppen i Sverige vad det gäller hot och våld på arbetsplatsen. Till och med mer utsatta än personal inom kriminalvården.

Med dessa numera kända fakta skulle man ju tro att Almega skulle tycka att det var ett högst rimligt krav att utbilda personalen i enlighet med SEKOs önskemål. Men icke. Man vidhåller envist att det inte skall skrivas in en tvingande regel i avtalet om denna utbildning.

Nu på midsommardagen kan vi också läsa om flera tåg som trafikerar västkusten där all ombordpersonal lämnat tåget med hänvisning till hot och våldssituationer. Förarna har tydligen sedan kört tåget helt utan ombordpersonal till slutstationen. Rent tekniskt är det tillåtet, men är det lämpligt? I massmediauppgifter anges att Hallandstrafiken kräver att tågen skall gå till varje pris.

Jag tycker att de händelser som nu rapporteras i massmedia om midsommaraftonens händelser visar att SEKOs krav är högst måttliga och det är obegripligt att Almega sätter ekonomiska skäl före en rimlig arbetssituation ute i tågen. I fortsättningen måste vi agera ännu starkare fackligt för att förhindra att länstrafikbolagen skall tillåtas att styra trafikbolagens syn på att tågen till varje pris skall framföras. T o m utan ombordpersonal. Vem tar ansvaret för säkerheten inne i tåget när man kör helt obemannat?

Branschförhandlingarna på spårtrafik fortsätter. Avgörande under dagen?

Sju av tio tillfrågade stöttar personalen i bransch spårtrafik. Allmänhetens förståelse för tågstrejken är stor visar en ny undersökning. Bara en av tio tillfrågade står på arbetsgivarens sida. Det visar en alldeles färsk opinionsundersökning genomförd på uppdrag av SEKO.

SEKO har som bekant lagt ett omfattande varsel eftersom motparten inte velat gå förbundet till mötes i ett antal viktiga frågor. Bland annat måste skyddet för kollektivavtalens värde stärkas vid övergång av verksamhet. Kommunal har idag inlett sin strejk som har samma grund i att ett antal upphandlingar på busstrafikens sida har lett fram till allt sämre avtalsvärden för landets busschaufförer i upphandlad trafik.

Under förmiddagen träffar SEKOs förhandlare de utsedda medlarna och vi väntar nu på ett bud att ta ställning till.

I morse intervjuades Janne Rudén av TV4 angående den stundande konflikten. Han lyfte då också upp de hot och våldssituationer som blir alltmer vanliga ute i tågen. Även detta är en viktig fråga i årets förhandlingar. SEKO kräver att samtliga arbetsgivare skall ge personalen en utbildning i hur man hanterar dessa situationer. I en del företag fungerar det bra, men det borde vara en gemensam fråga för hela branschen att jobba med.

Följande klipp från TV 4 visar intervjun med Janne:
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/tågpersonalen-går-i-strejk-mest-våldsutsatta-yrkesgruppen-2382109

SEKO tar ansvar

Så har då varslet om stridsåtgärder lagts på spårtrafik. SEKO har tagit sitt ansvar och som enda förbund varslat om en omfattande arbetsnedläggelse för att visa på allvaret i situationen för villkoren den upphandlade trafiken. En princip som nu måste stadfästas är att de som befinner sig i upphandlade trafiksystem skall känna sig trygga för att de villkor man har också skall gälla i framtiden.

SEKO tar på sig att driva frågan i botten en gång för alla.

Många förståsigpåare har inte trott att det fanns sådan beredskap för detta och jag antar att en del får problem med retoriken nu när förbundet visar muskler och tar sitt ansvar för de medlemmar som befunnit sig i en utsatt situation under mer än ett år i efterverkningarna av DSBs uttåg ur Västtrafik.

Klubben på Västtågen har gjort ett fantastiskt arbete under denna svåra period och nu sluter hela SEKO upp och visar facklig solidaritet. Det kommer inte att bli enkelt, men tillsammans går det att påverka även i den svåraste av situationer.

Nu är det upp till alla dom som valt att stå utanför att ta ställning; dela SEKOs värderingar om ett arbetsliv där det finns tydliga spelregler och där människor skall känna sig trygga även om man jobbar i en sektor där bolagen med jämna mellanrum byts ut i upphandlingar. Självklart skall det finnas regler som innebär att familjer skall veta vad man har för villkor att förvänta sig även när ett stort kontrakt skall förnyas.

Vi skall inte heller glömma våra kamrater i Kommunal som strider för samma rättvisa när det gäller den upphandlade busstrafiken. Det finns nu upphandlingar där samtliga anställda fått söka om sina jobb pga att nya bolag kommer att ta över busstrafik. Detta är helt horribelt och hör inte hemma i en rättsstat över huvud taget.

Veckans snackis

Jag trodde väl aldrig att man skulle behöva ägna sig åt att dementera och försöka förklara relativt enkla sammanhang för fackligt före detta aktiva i så stor omfattning som gjorts under senaste avtalsrörelsen.

Dessutom är ibland tonen i debattforum på nätet rätt hård och tenderar att bli hårdare allt eftersom. Kritik är bra, men att sprida medvetna lögner och påhopp, i akt och mening att sänka det fackliga arbete som har som uppgift att stärka medlemmarnas rättigheter, är inte särskilt smart.

Just nu startas i forum på SJs XPIDER debatter som är rent ut sagt har som enda syfte att sänka den fackförening som jobbar hårdast för att hålla rent för arbetsgivarnas attacker på kollektivavtal och andra villkor. Ord märks och de debattörer som vill framföra egna synpunkter tystas om man inte har ”rätt” åsikter.

Problemet är det kända syndromet att bara en osanning förs fram tillräckligt många gånger så är den sann. Åtminstone finns det personer som tror detta.

Vi som jobbar fackligt i SEKO SJ vet att långsiktigt arbete lönar sig och att det inte går att möta en allt tuffare attityd från arbetsgivarsidan med lögner eller påståenden utan grund.

Dagens fråga som jag lyfter upp är de påståenden som framförs att SEKO SJ och SEKO Klubb SJ Väst inte skulle ta situationen på SJ Götalandståg på allvar.

Att klubben i Göteborg inte skrev om våra kamrater på Götalandståg i senaste numret av Blickpunkten har inget med att göra med att man inte bryr sig. Information om och till SEKOs medlemmar i SJ Götalandståg sker i egna kanaler och omfattas också av de avtalsfora som finns i samband med årets branschavtalsförhandlingar.

Fakta är följande.

Inrangeringsförhandlingarna för personalen i SJ Götalandståg har pågått under en förfärligt lång tid och för detta bär SJ ett mycket stort ansvar för.

När branschförhandlingarna startade var alla överens om att vi inte kommer att gå i mål med ett branschavtal, som innebär fredsplikt, om inte förhandlingarna på SJ Götalandståg resulterat i ett acceptabelt kollektivavtal.

De lokala förhandlingarna har alltså lyfts upp på den högsta nivån som är möjlig.

SEKOs organisation är lite snårig och kan förtjäna att repeteras. SEKO Förhandlingsorganisation SJ samordnar och träffar kollektivavtal endast på moderbolaget SJ AB. För övriga dotterbolag finns särskilda klubbar som ansvarar för eget avtal på respektive bolag.

SEKO Klubben på SJ Götalandståg har alltså eget ansvar för eget kollektivavtal och har stöd och förhandlingshjälp direkt från förbundet i de pågående förhandlingarna som pågått under den tid som förflutit.

SEKO Förhandlingsorganisation SJ har tagit initiativ till att bilda en koncernfacklig organisation i SJ koncernen och vi har nu kallat till ytterligare möten för att i första hand samordna oss i koncernen. SEKO Klubben på Götalandståg är en av de klubbar som ingår i detta koncernfackliga samarbete.

Om vi så småningom bildar en formell koncernorganisation tillsammans eller har ett samarbete i form av regelbundna möten är inte det viktigaste. Det absolut viktigaste är att vi uppträder enigt och har en gemensam agenda för vårt fackliga arbete.