Spårvagnar

Spårvagnar har alltid varit en angelägenhet i Göteborg. Jag har alltid uppskattat dessa även om en resa mer kan ses som en guidad visning av stan  än en effektiv resa mellan två punkter. I dessa tider av miljödiskussion så är det naturligtvis en effektiv transportapparat.

Problemet är väl snarare satsningen på nya vagnar som är kraftigt försenad pga leveransproblem från Ansaldo Breda i Italien och sedan när vagnarna väl är på plats så visar det sig vara en riktig smäck konstruktion. Av de vagnar som levererats i den första serien är merparten avställda på grund av omfattande rostangrepp på bärande delar i konstruktionen.

IMG_0370

Nu pågår en välkommen granskning i GP om hur detta har kunnat ske och det kommer alltfler pikanta detaljer om hur Göteborgs kommun och trafikkontoret slarvat i samband med upphandlingen av vagnarna. Kvalitetskontroller som drogs in eftersom de var för dyra och oförmåga att lyssna på de varningssignaler som trots allt skickades in till berörda tjänstemän och politiker.

Spårvagnsaffären är ytterligare ett lik i lasten för berörda och vid nästa val måste det få konsekvenser att man slarvat bort skattebetalarnas pengar på detta vis.

IMG_0385Som tur är finns det fortfarande gamla vagnar som fungerar utmärkt.

”Gå till jobbet och dö”

Jag blev idag tipsad om ett radioprogram på radions P1 som heter Kluvet Land. Det aktuella programmet som sändes idag handlar om säkerheten i samband med arbete på våra järnvägar. Programmet grep tag i mig ordentligt och det finns all anledning att tänka igenom säkerheten i samband med att vi som lokförare gör arbeten utanför tågen samtidigt som trafiken fortsätter gå på angränsande spår.

Programmet sändes idag den 5 maj i serien med underrubriken ”Gå till jobbet och dö”. En lite väl dramatisk rubrik kanske, men det är ändå så att cirka 60 personer dör varje år i arbetsplatsolyckor. Programmet handlar om omständigheterna kring banarbetare Magnus Kärnbos dödsfall på spår U2 vid Tomteboda. Programmet ger en mycket bra beskrivning över de förhållanden vi tvingas arbeta under. Tidspress och besparingskrav minskar vårt säkerhetsutrymme. Samtidigt står vi inte på oss utan ser mer till arbetsgivarens problem än de risker vi själva utsätter oss för. Att arbeta i spårområde kräver försiktighetsåtgärder och skydd. Samtidigt är de enligt programdeltagarna i princip omöjligt att få spår vid Tomteboda avstängda dagtid för arbete. Med denna vetskap samt krav på att arbetet måste bli färdigt i tid, för att arbetsgivaren ska slippa böter, gjorde att banarbetarna ändå gick ut i spårområdet. I slutet av programmet framgår att åklagaren fick lägga ner åtalet om arbetsgivarens arbetsmiljöbrott. Anledningen var just att arbetslaget själva beslutat att gå ut i trafikerat spår.

Vi lokförare måste också ut i trafikerade spårområden. Det kan vara för att kontrollera varmgång eller annat fel på tåget eller i samband med bärgning av havererade tågsätt. Vi möts ofta av samma motstånd från Trafikverkets driftledningscentraler att få intilliggande spår avspärrade. Detta får vi inte acceptera för våra liv måste vara mer värt än att ett tåg blir lite försenat pga att tågspår måste spärras av en stund. När det krävs arbete runt omkring ditt tåg, försök att komma överens med tågklareraren att du får göra det på lämpligt ställe, där du inte behöver gå i/vid trafikerat tågspår. Om detta inte går, begär då av tågklareraren att tågspåret intill blir spärrat och inhämta beskedet t.ex. att tågspår U1 är spärrat på gällande sträcka. Kortslut sedan tågspåret du ska jobba bredvid med kontaktdon innan du börjar att arbeta. Kan inte tågklareraren spärra spåret p.g.a. att tågen måste fram och det blir massa förseningar så har du laglig rätt att stoppa arbetet tills du senare kan få beskedet spåret spärrat eller att ni hittar en bättre plats för att kunna genomföra arbetet. Vi är skyldiga att stå på oss även om det blir en jobbig situation.

Jag vill gärna rekommendera er alla att lyssna på programmet!

 

Hårda bullar i Stockholm

Igår var det fika i Hallsberg och idag hårda bullar i Stockholm. Nu på förmiddagen genomförde SEKO den lokala tvisteförhandlingen med anledning av att vi anser att SJ brutit mot LAS regler avseende övertagande av personal från ISS TraffiCare.

I förhandlingen gick vi igenom de argument som diskuterats tidigare samt att SEKO nu också flaggar upp att det kan anses vara diskriminering om äldre arbetskraft ratas i samband med den anställningsprocess som skett. I en del av dessa delar skall SJ återkomma med besked. I övrigt vad det gäller själva övertagandet av personal så står företaget fast vid att det är en ny verksamhet och att det inte föreligger skyldighet att ta över anställda från den förre entreprenören ISS TraffiCare. Förhandlingen avslutas i oenighet och kommer troligen att hänskjutas till högre instans.

SJ omorganiserar

På tisdag den 6 mars kommer vi att få en första information om hur man tänkt sig organisationens huvuddrag på den nya trafikledning och planeringsenheten samt division Trafik & Service.

Biljettförsäljning ombord och dess vara eller inte vara förbryllar ännu mer för varje dag. Nu medger cheferna att det fattats ett sk inriktningsbeslut att sluta sälja biljetter, men att man avvaktar rätt tillfälle för att genomföra beslutet. Detta trots att VD senast i fredags förnekade att det fattats något beslut över huvud taget. SEKO SJ kommer efter detta besked att ta sig en ordentlig funderare om hur vi skall agera i fortsättningen. Fortsättning följer och vi kommer att delge besluten om detta inom de närmaste dagarna.

Omorganisationen går vidare

SJ skall omorganiseras, men ingen vet riktigt vad som skall hända. Efter att SEKO sa nej till det föregående organisationsförslaget så har ledningen lagt i princip all samverkan på is. Dvs ingen information i onödan sipprar ut så att vi kan förbereda oss. Facket precis som övriga anställda får via intranätet reda på att det skall bildas omställningsgrupp och att denna beräknas jobba ganska länge med övertalighet. Vilken övertalighet och när skall det presenteras en plan för att reducera administrationen kan man undra.

SJ är en administrativt tung verksamhet det är alla överens om, men ingen verkar riktigt veta hur man skall tackla detta faktum.

I fredags den 10 februari kl 17:19 kom ett mejl med kallelse till Mbl §19 information i Göteborg och Malmö. Informationen skall hållas på onsdag samma tidpunkt på bägge orterna. I skrivande stund vet jag inte exakt vad som skall informeras, men troligen påverkar denna de anställda på respektive ort. Vi återkommer med information så snart vi har denna tillgänglig.

Ovanstående kan illustrera vilken framförhållning som råder i det pågående arbetet. Centralt sitter man och har avancerade planer klara, men information till oss som jobbar centralt fackligt brister konstant.

Verksamhet

För en tid sedan drabbades jag av att en sidodörr i förarhytt på en X2 manövervagn gick upp under färd. För att komma ner till Halmstad med tåget var jag tvungen att binda ihop dörren med kontaktdon.  Tåget togs sedan ur trafik för reparation.

Nu får vi flera rapporter att X2 tåg gått med öppna sidodörrar vilket är alarmerande. Detta visar att det löpande underhållet sviktar eftersom den här typen av incidenter blir allt vanligare. Rapportera allt som inträffar och vidta alltid den strängaste åtgärden. När jag träffar anställda så får jag också en bild av att det ibland pågår ”reparationsarbete” under drift. Tex skall det ha förekommit att ombordpersonal jobbar med dörrfel samtidigt som tåget körs i full hastighet. Oavsett vem som beordrar eller tar på sig en sådan arbetsuppgift så vill vi från SEKOs sida starkt avråda från sådana här insatser.

Skulle något gå fel och en ytterdörr gå upp under färd så blir konsekvenserna fruktansvärda. Jag och flera med mig som jobbat länge i verksamheten kommer fortfarande ihåg kollegor som ramlat av och förolyckats i liknande situationer. Det vill vi inte uppleva igen.

Jag uppmanar därför alla att stanna tågen och kontrollera trasiga dörrar stillastående och inget annat.

Lubbe Nordström och Lortsverige

Lort-Sverige var en uppmärksammad serie med tio svenska radioreportage som sändes i Radiotjänst under hösten 1938. Programserien, som ses som ett av den svenska radions första socialreportage, producerades av författaren och journalisten Ludvig ”Lubbe” Nordström och hette egentligen Med Ludvig Nordström på husesyn.

Det Lubbe Nordström uppmärksammade i slutet på 1930 talet kan man återigen se varstans i vårt nuvarande järnvägssystem. Bilden ovan representerar hur det går till på olika bangårdar. I stället för ordentliga anläggningar som är byggda för fekalietömning så försöker man med billigare varianter i form av mobila lösningar. I Hagalund pågick detta ofog under en period vilket vållade protester från den personal som vistades på bangården.

Jag tror att det behövs en ny Lubbe Nordström som uppmärksammar beslutsfattare och allmänhet på vad som händer när ett fungerande system slås sönder.

Tvist angående övertagandet av personal från ISS TraffiCare.

SJ har som bekant tagit över städning av X2 och loktåg i egen regi i Göteborg, Malmö samt Stockholm/Hagalund. Övriga orter har Miljöteamet och Sodexo tagit över städning från förutvarande entreprenören ISS Traffi Care.

SEKO har under hela tiden som detta övertagande varit känt, pläderat för att även personalen som berördes av denna förändring skulle erbjudas anställning i SJ AB. SEKO ser ingen skillnad på att detta övertagande skulle skilja sig markant från andra verksamhetsövergångar som skett de senaste åren. Tyvärr har ingen överenskommelse kunnat träffas vilket har föranlett SEKO att påkalla tvisteförhandling. I tvisten hävdas att när SJ den 26 januari tog över verksamheten från ISS Trafficare AB skedde detta enligt LAS § 6 B.

SEKO hävdar i tvisten att SJ brutit mot Lagen om anställningsskydd. SEKO anser också att SJ även har brutit mot reglerna om företrädesrätt i Lagen om anställningsskydd. I samband med den rekryteringsprocess som genomförts har det också uppstått fråga om SEKOs medlemmar varit utsatta för åldersdiskriminering.

Fräntorp och arbete.

Nu på morgonen visar sig Fräntorp från sin bästa sida. Vackert väder, solen skiner efter det regn som kom över oss igår kväll.

Idag blir det tågkörning till Kalmar tur och retur. Innan dess är det en hel del annat som skall fixas till. Bland annat har jag lagt upp en blogg för vår Folketshusförening. Tanken är att berätta lite om verksamheten i Fräntorps Folkets Hus och göra huset lite mer känt bland boende i Fräntorp och Göteborg.

I min roll som ordförande i SEKO SJ har jag nu tillsammans med Huvudskyddsombudet skickat en begäran om att händelserna i tåg 634 den 29 juni skall utredas. Tåg 634 blev stående med ett 80 tal passagerare och det dröjde flera timmar med att evakuera dessa.

Ledig, men ändå arbete!!

Har några dagar ledigt, men ändå finns det arbetsuppgifter som behöver göras. SEKO Klubben i Göteborg har fått en del nya medlemmar och dessa skall samtliga få en liten välkomstpresent. Som ny medlem i SEKO har man ett introduktionsmedlemskap på endast 50 kr/månad + a-kassans medlemsavgift.

Konkurrenskraftigt eftersom samtliga försäkringar ingår vilket inte våra konkurrenter ST kan ståta med. Tyvärr har detta förbunds förtroendevalda inte den goda smaken att erkänna detta, utan ger en felaktig information till nya anställda. Jag lever dock efter den principen att ärlighet lönar sig i längden.

I övrigt börjar nu en del detaljer att komma fram vad som hände när tåg 634 havererade mellan Hasselfors och Laxå förra veckan. Tyvärr ser SJ Trafiklednings rapport en aning tillrättalagd ut och det saknas avgörande information. När vi får de inblandade personalens rapport avser jag att begära en ordentlig utredning av hela händelseförloppet.

Bland annat är det intressant var tåget egentligen stod stilla. Var det i Hasselfors eller var det i Laxå? Uppenbarligen var det på ett av ställena eftersom TÅGABs tåg från Karlstad till Göteborg var nära att ta sig förbi, men 634 stod i växeln.

Andra frågeställningar som måste tas upp är om räddningstjänsten i kommunen var informerad att ett 80 tal resande satt fast i tåget. Vid olyckor på landsvägen kan man knappast dölja den här typen av händelser. På järnväg finns uppenbarligen en kultur att inte berätta hela sanningen.

Detta måste utredas. Stod tåget på en av driftplatserna så borde det också gått att evakuera tåget.

Personalens arbetssituation måste också utredas. Bland annat vet vi att föraren kört tågsättet senare på kvällen till Stockholm efter en mycket lång arbetsdag. Noteras kan är att det finns lokförare och ombordpersonal i Hallsberg för avbyte och hjälp. Försökte man få fram avbyte eller rullade det bara på och att SJ Trafikledning inte hade kontroll över personalens situation?

Järnvägsbranschen och de anställdas framtid

Järnvägsbranschen har haft en fantastisk period med ökande trafik både vad det avser persontrafik och gods. Samtidigt har det blivit alltmer uppenbart att det finns enorma problem att utveckla landets infrastruktur för att klara den ökande trafiken. Nuvarande järnvägsanläggning är hårt sliten och stora insatser behövs för att klara driften.

SEKO och den dåvarande företagskommittén på affärsverket SJ framförde redan på 1990 talet att det var dags att satsa mer på underhåll än nyinvestering i nya järnvägsprojekt. Hade man lyssnat på dessa varningsrop så kanske situationen varit annorlunda i dag.

Idag ser vi att många vill åka tåg, men att driftsäkerheten med slitna infrastrukturanläggningar och slitna fordon innebär att man riskerar förseningar eller att i värsta fall inte komma fram över huvud taget.

Jag har tidigare skrivit några rader om konsekvenserna av att ett X2 fordon saknat nödvändiga övergångskoppel (för att kunna bogseras vid skador) och vådan av att sända ut sådana tåg.

Men det finns stora bekymmer även bland övriga aktörer i branschen. Vi har alla kunnat läsa om fiaskot med DSB First Öresund och danskarnas nesliga sorti tillbaka över sundet. I dagens tidningar kan vi läsa om DSB First Väst som uppenbarligen underskattat personalbehovet inför sommarens semestrar. Enligt GP har man tvingats ställa in 6o talet tåg under helgen på grund av detta. DSB som även driver trafik i Uppland har också väldigt stora problem att få trafiken att fungera.

Var det bättre förr eller vad beror allt detta elände på?

Generellt sett så tror inte jag att allt var bättre förr. Det är naturligt att verksamhet får utvecklas i konkurrens, men konkurrens till vilket pris och under vilka former?

Jag skulle faktiskt vilja påstå att det i första hand är respektive upphandlande organisation i Väst och i Skåne som har att ta den största kritiken. Endera är man väldigt aningslösa eller så har man inte kompetens att genomföra upphandlingar av den här storleken. Den absolut största nackdelen med dagens system är att det är personer som inte på ett reellt sätt kan påverka valet av operatör som drabbas hårdast. Dvs enskilda pendlare som möts av besked om inställda tåg och anställda som mer eller mindre frivilligt förts in i verksamheten är de som är förlorare.

Normalt sett skulle man i sedvanlig konkurrenstänkande helt enkelt välja en annan leverantör. Men vem kan påverka detta om man vill åka med 07.17 tåget till Alingsås och detta är inställt??

SEKO och övriga fackliga organisationer har en viktig period framför sig. Dels måste förbundet klara att hålla personalens kollektivavtal utanför haveriet med DSB First Öresund och dessutom måste man politiskt arbeta för att stävja den typ av dumpade entreprenadavtal som vi nu sett DSB dra sig ur. Konkurrens på lika villkor kräver att kollektivavtalens värde efterlevs och får inte dumpas bort i den kris som vi nu ser ta form i de olika avtal som DSB tecknat med olika trafikhuvudmän i Sverige.