Ny omgång med neddragningar i SJ

SJ varslade idag 400 anställda samt ytterligare 53 tim och visstidsanställda om uppsägning. En stor del av övertaligheten uppstår när företaget helt lämnar 17 orter i och med att resebutikerna läggs ner på dessa orter.

För min egen del är detta inget nytt. Under de ca 30 år jag haft uppdrag på olika nivåer, så har det varit ett regelbundet fenomen att det läggs varsel och genomförs neddragningar. Allt började för min del med kraftiga neddragningar i Affärsverket SJ i början av 1990 talet. Förhandlingar och omställningsarbete som höll på i ca 10 år fram till att affärsverket bolagiserades.

Därefter har det varit stora besparingsprogram i flera omgångar. Besparingar som dåvarande ledningar har ”slarvat” bort. Dvs ledningarna har tillåtit att kostnadsnivån ökat successivt efter att besparingsprogrammen genomförts.

Nu börjar allt om på nytt igen. SJ har sedan ca 2005 gått med vinst och även levererat in sitt avkastningskrav till ägaren. Trots detta har ledningen inte sett utvecklingen i tid och kunnat parera nedgången i manuell försäljning. Effekterna av detta är att vi nu står inför en stor förändring med många förlorare. Även SJ är förlorare eftersom bolaget i sig påverkas negativt efter ett sådant besked som givits i dag.

Jag tror att nuvarande ledning underskattat problematiken med dagens besked och hur illa sargat förtroendet är från allmänhetens sida.

Nu startar ett omfattande förhandlingsarbete för att försöka lösa så många problem som möjligt.

 

Sverige ett land med alltfler personer i otrygga anställningar!!

I nätupplagan av tidningen Arbetet kan man regelbundet följa den pågående busstrejken.  Det är en i många stycken förfärlig läsning att ta del av. Dvs bussförarnas villkor vid upphandlingar. Jag citerar:

På senare år har exempelvis Nobina och Bergkvarabuss inte nöjt sig med att gallra bland bussförarna. De som klarat gallringen har dessutom blivit provanställda i ett halvår. Som en följd av det har den fackliga verksamheten upphört efter upphandlingen. Ingen vill vara fackligt aktiv så länge anställningen kan ta slut vilken dag som helst.”

När man läser om detta hur en upphandlingsorganisation i en kommun eller länstrafikbolag beter sig så får man lätt en känsla av ett nytt statarsystem som smugit sig in i den svenska modellen. Med allt mer sofistikerade metoder skapas system med utslagning och utanförskap. Ett system som aktivt bidrar till att slå ut människor från arbetsmarknaden i stället för att utnyttja erfarenhet och kompetens.

Ett problem är att det inte endast är borgerligt styrda organisationer som i sina upphandlingar skapar detta utanförskap. Tyvärr finns det en hel del solkigt agerande även i upphandlingar där socialdemokratiska förtroendevalda medverkat till att lägsta anbudspris vinner och därigenom bidragit till denna negativa utveckling för landets busschaufförer.

Kommunals kamp är vår och skall stödjas. Nu väntar vi på vad LO skall ställa för krav på det Socialdemokratiska partiet att agera i frågan. Det är valår 2014 och detta faktum borde utnyttjas maximalt för att skapa ett tryggare arbetsliv. Det är inte bara bussförare som har otrygga anställningar. Det finns också mängder av människor som har ofrivilliga timanställningar och andra otrygga anställningsformer som kräver bättre villkor.