Medlemsskap i Seko ger inflytande.

Seko har idag publicerat en annons i dagens Aftonbladet för att dels förtydliga vad konflikten handlar om samt dels ge arbetsgivarorganisationen Almega ett konkret förslag till att lösa konflikten. Seko tar fajten och Seko tar sitt ansvar för rimliga villkor i bransch spårtrafik.

Givetvis tas också direkta kontakter med Almega för att försöka få igång ett mer fruktbart samtal än de påståenden som Almega presterat i tidigare annonser. Annonser som visar att man inte velat förstå vad konflikten handlar om.

strejkannons_aftonbladet

Genom att ansluta sig till Seko så bidrar du till den rörelse som nu satts igång för att få ordning och reda i en bransch där arbetsgivarna drivit frågan om osäkra anställningsformer alltför långt. Bli medlem i Seko. Det är lätt och kan göras direkt på förbundets hemsida. www.seko.se

Medlemskapet är starkt subventionerat det första halvåret och kostar endast 50 kr/månad. Genom att bli medlem stärks arbetet med att skapa rimliga anställningsformer på svensk arbetsmarknad.

Seko tar ansvar för att begränsa antalet osäkra anställningar

Seko tar fajten mot arbetsgivare som fullständigt tappat hämningarna avseende synen på anställda med allt sämre anställningsvillkor. Det står helt klart efter helgens förhandlingar att Veolia Öresundståg har lagt ett underbud på en verksamhet som man inte klarar att genomföra utan en mycket stor mängd timanställda. Det är de timanställdas situation som konflikten handlar om och det är företagets beteende att säga upp fast anställda för att sänka deras villkor ner till timanställdas nivå som löste ut det faktum att Sekos medlemmar nu strejkar.

Seko har under förhandlingarnas gång fört fram ett stort antal förslag på hur man skulle kunna hantera personalens turlistor och även presenterat ett utförligt förslag från klubbens ordförande, som innebär ett nästan 100 % utnyttjande av personalen.

Detta tackar Veolia nej till och varför då? Jo därför att underbudet som man lagt för att få detta stora trafikuppdrag bygger på att man måste ha en väldigt stor andel timanställda i verksamheten för att få ihop ekonomin. Timanställda har en lägre lön, ofta utan att pensionsinbetalningar till tjänstepensionspremier pga låg anställningsgrad och dom kostar inget de dagar verksamheten inte behöver just deras insats. Företaget har egentligen inte alls varit intresserat av Sekos försök att komma överens just pga detta. Det helt överordnade syftet med Veolias agerande har varit just detta att skapa ett system där fast anställd personal inte ens täcker normalbehovet för de fasta turerna. Allt övrigt skall täckas av timanställda. I Veolias trafik mellan Linköping och Kalmar har det till och med uppdagats att man har färre personal anställda än vad trafikens turlistor kräver. Mellanskillnaden utgörs av, just det, timanställda.

Seko tar fajten. Återigen tar Seko sitt ansvar och driver nu på för att de timanställda på svensk arbetsmarknad skall få en bättre tillvaro. Förbundet hoppas att när denna konflikt en gång utvärderas så kommer man att se ett trendbrott för hur arbetsgivarna utnyttjar timanställd personal i sina bolag. Ett trendbrott där andelen anställda med osäkra anställningar sjunker i förhållande till andelen fast anställda på heltid.

Seko är också det enda kollektivavtalsslutande fackföreningen i spårtrafik som tar sitt ansvar och driver konflikten. Övriga förbund hukar sig och mumlar lite närmast generat att ”vi fortsätter att förhandla”. Vad förhandlar dom om? Hur många timanställda som skall accepteras? Förhandlingar som sker helt utan förpliktelser från arbetsgivarnas sida. Nästa bolag som får för sig att göra som Veolia lär inte bry sig särskilt mycket om ST och SACOs sk förhandlingar.

Seko har för avsikt att förändra synen på timanställda och att det sker en varaktig förändring som skall bestå över tid och där ett företag inte kan och får använda mer än en viss kvot i förhållande till fast anställd personal.

Ni som har osäkra anställningar skall veta att Seko jobbar stenhårt med frågan även på de bolag som ännu inte berörs av konflikten på Veolia. Våra klubbar stöttar och hjälper alla med tim och visstidsanställningar att begära företrädesrätt till högre anställningsgrad vilket ofta leder till fasta anställningar så småningom.

 

Sist in först ut eller…………….

I en situation när företaget drar ner på personal behövs det starka personalorganisationer. Arbetet med omställning kännetecknas av att det är jobbigt, men uppsidan för den fackliga organisationen är att en rättvis hantering ändå på sitt sätt ger ett förtroende eftersom alla inblandade ser att det som hänt hanterats rättvist och efter samma principer oaktat vem som drabbas.
Dagens SJ, med den övertalighet som vi sedan länge ansett att vi måste hantera, känns inte igen. Det har alltid funnits ett inslag av hederlighet även i de svårare stunder när anställda/medlemmar tvingats att lämna sina jobb pga arbetsbrist. Det har alltid gått att stå upp för en princip. En princip som har accepterats även av de som drabbats eftersom man kunnat se att hanteringen varit korrekt från företaget. Man har inte tyckt det var ok, men kunde se att det hanterats på ett acceptabelt sätt.

Efter dagens besked känner jag inte igen mig. På en kort stund får jag besked att personer som är föräldralediga behandlas på ett närmast diskriminerande sätt genom att förbigås och ersättas av andra som dessutom kan antas ha sämre kompetens. I nästa stund ratas en anställd som är 50 + för en mer foglig medarbetare som passar bättre in i den ansvariga chefens syn på ledarskap.

Det luktar illa just nu och jag befarar att det kommer att bli än värre.

Seko kommer inte att acceptera detta förhållningssätt. Vi kanske inte kan ändra alla galna beslut, men vi kommer inte att acceptera orättvis behandling, vi kommer inte heller att acceptera en orättvis och diskriminerande behandling från chefer som inte själva har visat sig duga i sina roller. Om inte detta hejdas snarast kommer Seko att ställa krav på att ett antal inkompetenta chefer entledigas på grund av denna hantering.

Det finns en tanke med den grundregel som anställningsskyddslagen fört med sig; ”sist in först ut”
I min värld fordras det rätt mycket för att man skall frångå den principen.  Just nu kränker man denna enkla devis i dagens SJ.

Ny arbetsvecka i Stockholm

En ny arbetsvecka tar sin början. Våren går fort fram och vecka läggs till vecka. För det mesta befinner jag mig i Stockholm minst tre dagar per vecka. I första hand är jag i Stockholm för olika möten och förhandlingar på SJ, men vi har också en hel del att göra i fackligt arbete på förbundet.

Just nu pågår bokslutsrevisionen och vissa dagar får ägnas helt och hållet åt detta.

Måndag morgon och en av de första nyheterna som kommer upp är att ytterligare två tågvärdar blivit hotade och till och med utsatta för misshandel. Utsatta på grund av att man sköter sitt jobb. Samtidigt försöker arbetsgivarna minska bemanningen ombord ytterligare. Den hårdnande attityden i samhällen samtidigt som arbetsgivarna lägger underbud i trafikupphandlingar med minskad bemanning som följd är en livsfarlig kombination.

Det blåser till strid i bemanningsfrågan det är jag helt övertygad om.

Denna vecka har vi också vårt veckomöte i omställningsgruppen samt möte med VD om den nya organisation som skall träda i kraft den 1 maj. Tiden går fort nu och vi har inte sett hur man avser att bemanna denna nya organisation. Det kommer oroande signaler om stora brister i sättet att tillsätta de tjänster som varit ledigförklarade.

Nu stängs resebutikerna

Måndag den 31 mars är sista dagen som 17 av 22 resebutiker i SJs regi har öppet. Vid åtminstone ett säljställe kommer verksamheten att övertas av kommunen. Det är Eskilstuna som ser vikten av att verksamheten fortsätter. Man kan ju undra hur övriga kommuner resonerar. Vore inte dessa resebutiker en intressant verksamhet att driva i samhällsregi kombinerat med tex turistbyråverksamhet eller liknande?

Omdaningen av SJ AB fortsätter. Nu stänger 17 resebutiker och efter sommaren stänger Contact Center i Tranås. I Stockholm samt ytterligare några orter minskas antalet personer som har Individuella löner. Dels är över 200 övertaliga genom att dessa tjänster är bortförhandlade och utöver detta är ytterligare 300 tjänster ute för sökning. En gigantisk röra av personer som dels är övertaliga och dels riskerar övertalighet om man inte når de högre krav som helt hastigt ställs på samma jobb som många utfört under lång tid. Hur klokt detta är lär väl visa sig, men det finns ingen garanti för att detta slutar lyckligt.

Seko SJ har stuckit ut huvudet, som enda facklig organisation, och konstaterat att risken är överhängande att delar av de nuvarande divisionsledningarna fortfarande tyngs av en allt för stor administration. Seko SJ kvarstår vid denna synpunkt. Med de antal övertaliga som vi ser just nu är det snart så att det är en övervikt för produktionspersonal som slutar i och med att de 17 resebutikerna och Contact Center stänger.

De närmaste veckorna kommer många att få besked om man får de tjänster man sökt. Vi som jobbar med omställningsarbetet förbereder oss för hur vi skall hantera situationen med alla de som inte får plats i den nya organisationen. Det kommer att bli ett omfattande arbete som kräver stor respekt

Vårdagjämning

Idag är det vårdagjämning vilket innebär att dagarna blir längre än nätterna. Känns bra att ljuset tar överhanden. Ljus skulle det också behövas i den pågående konflikthärden mellan Veolia och de inblandade fackföreningarna samt inte minst de anställda i bolaget.

I går kväll när jag kom hem från Stockholm träffade jag två gamla arbetskamrater från SJ som numera jobbar i Veolias Öresundstrafik. Kommentarerna om Veolia som arbetsgivare var inte nådiga och vi kunde snabbt enas om vikten av att Seko nu kommer att tvingas välja väg ganska snabbt för att bibehålla medlemmarnas förtroende. En arbetsgivare som bedriver trafik med ett underbud och som sedan avser att ta ut mellanskillnaden i form av försämrade villkor för de anställda, har inte mycket att hämta i form av eftergifter i kollektivavtalen. Tvärtom så måste denna typ av agerande stoppas en gång för alla.
Även upphandlande länstrafikbolag måste tänka om. Att köpa trafik utan att veta om trafiken kan levereras av bolag med anställda som kan försörja sig på sina arbeten är faktiskt också ett ansvar.

Förhandlingsdelegationen har haft ytterligare ett telefonmöte för att informera sig om läget i diskussionerna mellan Seko och Almega. Nästa möte med Almega är den 25 mars och även detta möte efterföljs av nytt telefonmöte med delegationen.

Intressanta dagar som kommer

Nästa vecka kommer onekligen att bli intressant beroende på utvecklingen i ett antal möten som jag deltar i. På måndag har Seko SJ styrelsemöte och kommer då att diskutera det pågående rationaliseringsarbetet i SJ. Bland annat har Seko en hel del synpunkter på den process som nu sker med tillsättning av tjänster samt omställningsarbetet i stort. På eftermiddagen har Seko kallat förhandlingsdelegationen på bransch spårtrafik till ett extra telefonmöte med anledning av krisen som uppstått på grund av Veolias agerande i Öresundstågstrafiken. Frågan är väl om detta inte är ett första steg mot att Förbundsstyrelsen väljer att säga upp branschavtalet.

Tisdag har vi bolagsstyrelse vilket i sig kan innebära ett och annat att fundera över. På onsdag central Mbl samt möte i omställningsgruppen på SJ. Resten av veckan går sedan åt till att hantera allt det som avhandlats dagarna innan. Plus givetvis en massa annat som hinner tillkomma i den röra som råder just nu.

När an läser en del kommentatorer till krisen som är kopplad till Veolias agerande så upphör man aldrig att förvånas. vissa verkar vara helt ute i tassemarkerna och anse att anställda skall acceptera vilken skit som helst bara för att få jobba och andra anser att fackföreningarna består av ett antal arbetsskygga personer som jobbar fackligt för att slippa ordinarie arbete.

För min egen del har jag väldigt gott samvete på den punkten. Det har mina övriga kamrater i Seko SJ också. Alla har fullt upp och jobbar både med sitt eget yrke samtidigt som både arbetstid och fritid läggs på fackligt arbete.