Intressanta dagar som kommer

Nästa vecka kommer onekligen att bli intressant beroende på utvecklingen i ett antal möten som jag deltar i. På måndag har Seko SJ styrelsemöte och kommer då att diskutera det pågående rationaliseringsarbetet i SJ. Bland annat har Seko en hel del synpunkter på den process som nu sker med tillsättning av tjänster samt omställningsarbetet i stort. På eftermiddagen har Seko kallat förhandlingsdelegationen på bransch spårtrafik till ett extra telefonmöte med anledning av krisen som uppstått på grund av Veolias agerande i Öresundstågstrafiken. Frågan är väl om detta inte är ett första steg mot att Förbundsstyrelsen väljer att säga upp branschavtalet.

Tisdag har vi bolagsstyrelse vilket i sig kan innebära ett och annat att fundera över. På onsdag central Mbl samt möte i omställningsgruppen på SJ. Resten av veckan går sedan åt till att hantera allt det som avhandlats dagarna innan. Plus givetvis en massa annat som hinner tillkomma i den röra som råder just nu.

När an läser en del kommentatorer till krisen som är kopplad till Veolias agerande så upphör man aldrig att förvånas. vissa verkar vara helt ute i tassemarkerna och anse att anställda skall acceptera vilken skit som helst bara för att få jobba och andra anser att fackföreningarna består av ett antal arbetsskygga personer som jobbar fackligt för att slippa ordinarie arbete.

För min egen del har jag väldigt gott samvete på den punkten. Det har mina övriga kamrater i Seko SJ också. Alla har fullt upp och jobbar både med sitt eget yrke samtidigt som både arbetstid och fritid läggs på fackligt arbete.

En vecka i en fackordförandes liv

Senaste veckorna har förhandlingar och olika möten avlöst varandra. Orsaken är det varsel som SJ lade i januari och nu närmar sig de första uppsägningarna. Vid uppsägningar av anställda pga arbetsbrist är det mycket viktigt att alla uppgifter är korrekta och säkerställda.

Tyvärr har det under veckan visat sig att SJ först bestämt uppsägningsdatum för ett stort antal anställda som tackat nej till omplacering och sedan inte riktigt hunnit med att färdigställa alla uppgifter. Detta innebar att det fanns tveksamheter i några fall vad det avser tillhörighet till fackförbund, oklarhet om uppsägningstider mm.

Samtidigt har min vecka bestått av två dagars JTF utbildning samt en tvådagars tjänsteresa till Stockholm. Dvs en vanlig vecka med obegränsade möjligheter att arbeta.

Under senaste veckorna har det blåst upp med ordentliga orosmoln i den trafik som Veolia driver i södra Sverige. Företaget måste ha tagit ett strategiskt felbeslut som saknar motstycke i svensk järnvägshistoria. För att klara av att effektivisera inför övertagande av ett nytt uppdragsavtal avser man att först säga upp personal och sedan erbjuda återanställningar med lägre anställningsgrad. Ett förfarande som med all rätt skapat ett enormt missnöje bland de anställda. Det är också ett förfarande som utmanar arbetsfreden i landet eftersom inget fackförbund med någon självbevarelsedrift kan låta ett sådant övergrepp ske utan att vidta åtgärder.

Lojalitetsparagrafer i kollektivavtalen har plötsligt fått ytterligare en ny innebörd.

Nästa vecka har Seko kallat in sin förhandlingsdelegation på spårtrafik måndag eftermiddag och då kommer vi som sitter i delegationen ge vår syn på om branschavtalet ska sägas upp för att få ett öppet läge med möjlighet att varsla om stridsåtgärder.

Även nästa vecka ser ut att bli en intressant och utmanande vecka.

 

 

Kompetens tillgänglig

Det har gått några dagar efter SJs storvarsel som innebär att ca 450 personer kan komma att få lämna företaget under 2014. Detta  varsel riktar sig i stora delar mot resebutiker, Contact Center och administration på SJs Huvudkontor.

Att SJ nu överger 17 orter som haft sin resebutik innebär inte att det saknas möjligheter för framtiden. De allra flesta orterna har behov av service och möjlighet att kunna köpa biljetter över disk även i framtiden. Vem vill stå i pressbyrån i kö bakom kunder som diskuterar busstider, när man själv bara vill betala sin tidning. Pressbyrån kan säkert distribuera redan sålda biljetter, men i längden tror jag att kunderna även vill ha personlig service i många fall för att kunna boka resor.

Jag tror att det finns möjligheter att jobba framåtriktat med resebutikerna som nu försvinner och jag tror också att flera av dessa kan kunna komma att leva vidare med andra intressenter som ägare. Även Callcenterbranschen utvecklas och i Tranås finns det ett stort antal personer med en bra infrastruktur som har kunskap om hur man driver ett Callcenter effektivt.

Vi har nu etablerat en omställningsgrupp och för löpande diskussioner med ledningen i SJ hur vi på bästa sätt skall omhänderta den övertalighet som är ett  faktum.

I administrationen är det inte tydligt ännu hur varslet berör våra medlemmar. Här har inte verksamhetsförhandlingarna startat ännu.

Idag samlas Seko SJs styrelse och i nästa vecka har vi kallat in samtliga klubbordförande för att förankra och diskutera hur vi går vidare med vårt fackliga arbete i den situation som vi befinner oss i.

Ny omgång med neddragningar i SJ

SJ varslade idag 400 anställda samt ytterligare 53 tim och visstidsanställda om uppsägning. En stor del av övertaligheten uppstår när företaget helt lämnar 17 orter i och med att resebutikerna läggs ner på dessa orter.

För min egen del är detta inget nytt. Under de ca 30 år jag haft uppdrag på olika nivåer, så har det varit ett regelbundet fenomen att det läggs varsel och genomförs neddragningar. Allt började för min del med kraftiga neddragningar i Affärsverket SJ i början av 1990 talet. Förhandlingar och omställningsarbete som höll på i ca 10 år fram till att affärsverket bolagiserades.

Därefter har det varit stora besparingsprogram i flera omgångar. Besparingar som dåvarande ledningar har ”slarvat” bort. Dvs ledningarna har tillåtit att kostnadsnivån ökat successivt efter att besparingsprogrammen genomförts.

Nu börjar allt om på nytt igen. SJ har sedan ca 2005 gått med vinst och även levererat in sitt avkastningskrav till ägaren. Trots detta har ledningen inte sett utvecklingen i tid och kunnat parera nedgången i manuell försäljning. Effekterna av detta är att vi nu står inför en stor förändring med många förlorare. Även SJ är förlorare eftersom bolaget i sig påverkas negativt efter ett sådant besked som givits i dag.

Jag tror att nuvarande ledning underskattat problematiken med dagens besked och hur illa sargat förtroendet är från allmänhetens sida.

Nu startar ett omfattande förhandlingsarbete för att försöka lösa så många problem som möjligt.

 

Tempot ökar

Vi befinner oss nu i ett läge där tempot i förändringen av SJ börjar bli mer markant. Det finns intressanta planer för framtiden och Seko träffar nu företagsledningen löpande för att diskutera framtiden.

Veckan som kommer innehåller dessutom Sekos årliga branschkonferens. Förra året blev det inte någon direkt diskussion om att bilda en branschorganisation inom spårtrafik. Nu är det ännu mer angeläget att vi som jobbar i förhandlingsorganisationer och klubbar verkligen tar tag i branschfrågan en gång för alla. Branschen är splittrad i många frågor och det som nu händer är att arbetsgivaran har börjat att samordna sig i ett antal frågor. Detta stämmer till eftertanke och ställer faktiskt krav på att vi styr upp verksamheten en gång för alla.

Seko SJ deltar med tre personer i konferensen. För egen del kommer jag bli tvungen att avvika under tisdag för att åka in till en verksamhetsförhandling om den övergripande organisationen i SJ.

En dag ledigt i veckan och ingen tågkörning hinns med. Veckan avslutas med en revisionsmöte på A-kassan för Service och Kommunikation.

Möte med ledningen i SJ

För några år sedan var det betydligt fler möten med ledningen för SJ. Under senaste kaosveckan i trafiken har vi inte haft några kontakter alls med ledningen för dels division affär och service eller division planering och trafikledning. Dessa ledare har lyst med sin frånvaro i kaoset som våra medlemmar drabbats av. det är ju så att det inte bara är kunderna som drabbas när tågen ställs in eller omleds andra sträckor. Även anställda har familjer och andra åtaganden på sin fritid som nu fullständigt havererar i kaoset som varit senaste veckan.

Idag hade vi ett sedan tidigare bokat möte med Vd.  Givetvis inleddes mötet med att diskutera vår syn på senaste veckans problem med trafiken efter urspåringen. Från Seko SJs sida gav vi en så nyanserad bild som möjligt och lyfte särskilt upp problemen med personalens turlistor och allt som hänt. Jag upplever att budskapet redan trängt fram och att det var väl känt att det finns ett väldigt stort missnöje med hanteringen efter olyckan. Beslut blev taget på att genomföra en ordentlig genomgång av efterspelet med inblandade parter på division planering och trafikledning samt affär och service.

Fortsättning följer.

Veckans snackis

Jag trodde väl aldrig att man skulle behöva ägna sig åt att dementera och försöka förklara relativt enkla sammanhang för fackligt före detta aktiva i så stor omfattning som gjorts under senaste avtalsrörelsen.

Dessutom är ibland tonen i debattforum på nätet rätt hård och tenderar att bli hårdare allt eftersom. Kritik är bra, men att sprida medvetna lögner och påhopp, i akt och mening att sänka det fackliga arbete som har som uppgift att stärka medlemmarnas rättigheter, är inte särskilt smart.

Just nu startas i forum på SJs XPIDER debatter som är rent ut sagt har som enda syfte att sänka den fackförening som jobbar hårdast för att hålla rent för arbetsgivarnas attacker på kollektivavtal och andra villkor. Ord märks och de debattörer som vill framföra egna synpunkter tystas om man inte har ”rätt” åsikter.

Problemet är det kända syndromet att bara en osanning förs fram tillräckligt många gånger så är den sann. Åtminstone finns det personer som tror detta.

Vi som jobbar fackligt i SEKO SJ vet att långsiktigt arbete lönar sig och att det inte går att möta en allt tuffare attityd från arbetsgivarsidan med lögner eller påståenden utan grund.

Dagens fråga som jag lyfter upp är de påståenden som framförs att SEKO SJ och SEKO Klubb SJ Väst inte skulle ta situationen på SJ Götalandståg på allvar.

Att klubben i Göteborg inte skrev om våra kamrater på Götalandståg i senaste numret av Blickpunkten har inget med att göra med att man inte bryr sig. Information om och till SEKOs medlemmar i SJ Götalandståg sker i egna kanaler och omfattas också av de avtalsfora som finns i samband med årets branschavtalsförhandlingar.

Fakta är följande.

Inrangeringsförhandlingarna för personalen i SJ Götalandståg har pågått under en förfärligt lång tid och för detta bär SJ ett mycket stort ansvar för.

När branschförhandlingarna startade var alla överens om att vi inte kommer att gå i mål med ett branschavtal, som innebär fredsplikt, om inte förhandlingarna på SJ Götalandståg resulterat i ett acceptabelt kollektivavtal.

De lokala förhandlingarna har alltså lyfts upp på den högsta nivån som är möjlig.

SEKOs organisation är lite snårig och kan förtjäna att repeteras. SEKO Förhandlingsorganisation SJ samordnar och träffar kollektivavtal endast på moderbolaget SJ AB. För övriga dotterbolag finns särskilda klubbar som ansvarar för eget avtal på respektive bolag.

SEKO Klubben på SJ Götalandståg har alltså eget ansvar för eget kollektivavtal och har stöd och förhandlingshjälp direkt från förbundet i de pågående förhandlingarna som pågått under den tid som förflutit.

SEKO Förhandlingsorganisation SJ har tagit initiativ till att bilda en koncernfacklig organisation i SJ koncernen och vi har nu kallat till ytterligare möten för att i första hand samordna oss i koncernen. SEKO Klubben på Götalandståg är en av de klubbar som ingår i detta koncernfackliga samarbete.

Om vi så småningom bildar en formell koncernorganisation tillsammans eller har ett samarbete i form av regelbundna möten är inte det viktigaste. Det absolut viktigaste är att vi uppträder enigt och har en gemensam agenda för vårt fackliga arbete.