Möte med ledningen i SJ

För några år sedan var det betydligt fler möten med ledningen för SJ. Under senaste kaosveckan i trafiken har vi inte haft några kontakter alls med ledningen för dels division affär och service eller division planering och trafikledning. Dessa ledare har lyst med sin frånvaro i kaoset som våra medlemmar drabbats av. det är ju så att det inte bara är kunderna som drabbas när tågen ställs in eller omleds andra sträckor. Även anställda har familjer och andra åtaganden på sin fritid som nu fullständigt havererar i kaoset som varit senaste veckan.

Idag hade vi ett sedan tidigare bokat möte med Vd.  Givetvis inleddes mötet med att diskutera vår syn på senaste veckans problem med trafiken efter urspåringen. Från Seko SJs sida gav vi en så nyanserad bild som möjligt och lyfte särskilt upp problemen med personalens turlistor och allt som hänt. Jag upplever att budskapet redan trängt fram och att det var väl känt att det finns ett väldigt stort missnöje med hanteringen efter olyckan. Beslut blev taget på att genomföra en ordentlig genomgång av efterspelet med inblandade parter på division planering och trafikledning samt affär och service.

Fortsättning följer.

Hot och våld ute i tågen.

Hot och Våld var en av de frågor som SEKO drev ända in i slutet av den nyss avslutade branschavtalsförhandlingarna. SEKOs krav var att all personal i trafikföretagen skulle få en utbildning i hur man hanterar hot och våld i jobbet.

Många kanske tror att det är sällsynta tillfällen som det uppstår hot och våld på ett tåg. Tyvärr är det inte på det viset. Det är ganska ofta hotfulla situationer och det inträffar alldeles för ofta att framförallt ombordpersonal, men också kundtjänstpersonal och lokförare hotas.

Det finns nu undersökningar som visar att just ombordpersonal är kanske den mest utsatta personalgruppen i Sverige vad det gäller hot och våld på arbetsplatsen. Till och med mer utsatta än personal inom kriminalvården.

Med dessa numera kända fakta skulle man ju tro att Almega skulle tycka att det var ett högst rimligt krav att utbilda personalen i enlighet med SEKOs önskemål. Men icke. Man vidhåller envist att det inte skall skrivas in en tvingande regel i avtalet om denna utbildning.

Nu på midsommardagen kan vi också läsa om flera tåg som trafikerar västkusten där all ombordpersonal lämnat tåget med hänvisning till hot och våldssituationer. Förarna har tydligen sedan kört tåget helt utan ombordpersonal till slutstationen. Rent tekniskt är det tillåtet, men är det lämpligt? I massmediauppgifter anges att Hallandstrafiken kräver att tågen skall gå till varje pris.

Jag tycker att de händelser som nu rapporteras i massmedia om midsommaraftonens händelser visar att SEKOs krav är högst måttliga och det är obegripligt att Almega sätter ekonomiska skäl före en rimlig arbetssituation ute i tågen. I fortsättningen måste vi agera ännu starkare fackligt för att förhindra att länstrafikbolagen skall tillåtas att styra trafikbolagens syn på att tågen till varje pris skall framföras. T o m utan ombordpersonal. Vem tar ansvaret för säkerheten inne i tåget när man kör helt obemannat?

SEKO tar ansvar

Så har då varslet om stridsåtgärder lagts på spårtrafik. SEKO har tagit sitt ansvar och som enda förbund varslat om en omfattande arbetsnedläggelse för att visa på allvaret i situationen för villkoren den upphandlade trafiken. En princip som nu måste stadfästas är att de som befinner sig i upphandlade trafiksystem skall känna sig trygga för att de villkor man har också skall gälla i framtiden.

SEKO tar på sig att driva frågan i botten en gång för alla.

Många förståsigpåare har inte trott att det fanns sådan beredskap för detta och jag antar att en del får problem med retoriken nu när förbundet visar muskler och tar sitt ansvar för de medlemmar som befunnit sig i en utsatt situation under mer än ett år i efterverkningarna av DSBs uttåg ur Västtrafik.

Klubben på Västtågen har gjort ett fantastiskt arbete under denna svåra period och nu sluter hela SEKO upp och visar facklig solidaritet. Det kommer inte att bli enkelt, men tillsammans går det att påverka även i den svåraste av situationer.

Nu är det upp till alla dom som valt att stå utanför att ta ställning; dela SEKOs värderingar om ett arbetsliv där det finns tydliga spelregler och där människor skall känna sig trygga även om man jobbar i en sektor där bolagen med jämna mellanrum byts ut i upphandlingar. Självklart skall det finnas regler som innebär att familjer skall veta vad man har för villkor att förvänta sig även när ett stort kontrakt skall förnyas.

Vi skall inte heller glömma våra kamrater i Kommunal som strider för samma rättvisa när det gäller den upphandlade busstrafiken. Det finns nu upphandlingar där samtliga anställda fått söka om sina jobb pga att nya bolag kommer att ta över busstrafik. Detta är helt horribelt och hör inte hemma i en rättsstat över huvud taget.

Ledig lördag

Ledig dag efter en intensiv vecka som bestått av både möten på SJ som kommer att sätta avtryck samt internt arbete på SEKO och A-kassan för Service och Kommunikation. I de senare fallen är det boksluten som nu är färdigreviderade och klara för dels a-kassans stämma samt SEKOs kongress.

En ledig dag och en hel del händelser i Fräntorp. Bland annat vernissage i Fräntorps Folkets Hus både på lördag och söndag.

Pensionsfrågan för lokförare dyker upp i en del inlägg på nätet i samband med att det nu förhandlas om ett nytt avtal för personalen från Götalandståg alternativt inrangering av en del befintliga regler. vet inget just nu eftersom de lokala förhandlingar som skett i veckan tydligen gått mycket trögt.
Läser om synpunkter som tarvar förklaringar angående pensionsutvecklingen för de som omfattas av övergångsregler i pensionshänseende. Dessa synpunkter bygger på delvis felaktiga utgångspunkter och ger en skev bild av vad som hände när PA 91 tecknades och varför man gjorde detta. Tyvärr tror en del skribenter att facket, dvs Statsanställdas Förbund nuv SEKO skulle lagt sig i de pensionsförhandlingar som skedde i slutet av 1980 talet och som resulterade i PA 91 och sedermera PA 03 för personal med övergångsregler.

Tyvärr är det inte många som brytt sig om att analysera varför det var nödvändigt att teckna ett nytt pensionsavtal och de bevekelsegrunder som drev fram ett nytt avtal. Jag har inte heller hela bilden klar för mig, men såg tidigt nackdelarna med det gamla avtalet.

Jag skall successivt försöka ge min bild av dels nackdelarna med det gamla avtalet och de faktiska fördelar som finns i ett modernt pensionsavtal. Noteras kan att PTK sagt upp det gamla undantagsavtalet om att fd statliga verksamheter skall kunna tillhöra ITP pensionsplanen. Men det är en delvis senare historia som just nu berör årets avtalsrörelse.

I första delen skall vi beskriva hur pensionsberäkningen såg ut före PA 91.

Omledning

Ibland är det tvunget att omleda tåg på annan sträcka än den planerade. Ikväll blev ett antal tåg omledda från Herrljunga mot Göteborg via Öxnered och Trollhättan.

Orsaken var att ett godstågslok börjat brinna strax utanför Alingsås tidigare under kvällen. kraftig, giftig rök vällde ut ur loket på bilder i Alingsås tidning. Personalen gör sitt yttersta för att hjälpa och informera passagerarna i vårt tåg. Ytterligare ett antal tåg komme runder kvällen att omledas på samma sätt från Herrljunga till Göteborg.

Det som däremot kan göra att man tappar tron på mänskligheten är den ytterst obegåvade person som på forumet postvagnen framförde att järnvägspersonal som befann sig i Alingsås inte skötte sitt jobb. Den stackars kraken hade inte förstånd nog att avstå från att påstå att personalen var feg eftersom man inte beställde taxibilar utan godkännande från trafikledningen. Signaturen Erik Samuelss2 borde nog tänka sig för innan han skriver sån smörja någon mer gång. Trist att det finns personer som inte förstår under vilka förhållanden personalen arbetar när det uppstår såna här kriser i trafiken.

 

Besök i Karlstad

Idag kommer jag och klubbens ordförande, Niclas, att besöka personalen i Karlstad. Utöver oss två så deltar också Huvudskyddsombudet på enhet Trafik, Annika, i besöket. Syftet är att visa våra medlemmar att vi finns och att vi inte ställer upp på de försök som gjorts att ifrågasätta valda skyddsombud i anonyma brev. SEKO SJ har inga problem med att ta kritik för de beslut som vi fattar, men vi accepterar aldrig att enskilda förtroendevalda skall utsättas för kampanjer av personer som inte själva vågar stiga fram.

I och med att vi varit tydliga med detta budskap hoppas vi att situationen skall normaliseras successivt. SEKO kommer att göra olika satsningar på våra medlemmar och förtroendevalda i Karlstad under 2013. Bland annat kommer det att starta frukostmöten för att samla åsikter och diskutera fackliga frågor på arbetsplatsen.

Ny arbetsvecka nalkas

Helgen går mot sitt slut och den nya arbetsveckan nalkas. I morgon måndag är det tågkörning som gäller. En vända mellan Göteborg och Stockholm fyller dagen mer än väl.

Tisdag bär det till Stockholm igen. Denna gång för överläggning om att SJ nu avslår alltmer av den begärda fackliga tiden. Jag fortsätter sedan med en förhandling om organisationen på IT och dagens höjdpunkt; förhandling om ny produktionsledarroll. Tisdagen är en jobbig dag eftersom man skall upp tidigt och kommer hem sent på kvällen samt rätt mycket att tänka på under de förhandlingar som skall genomföras under dagen. Företaget pressar in alltmer varje dag som vi har någon förhandling däruppe. Ingen tycks inse att stressade fackföreningsfolk oftare tar till en reservation eller säger nej när man knappt hinner med att tänka igenom vad det handlar om.

Onsdag är ledig dag pga att jag jobbar varannan helg. Torsdag stort möte med våra klubbordförande för att diskutera situationen på företaget som sakta försämras trots allt prat om satsningar på ledarskap. Fredag möte med bolagsstyrelsen.

Lördag och söndag kör jag dels på Stockholm och dels på Västerås. Två tiotimmarsdagar i rad.

Jag överutnyttjar inte direkt den fackliga tiden och kör regelbundet tåg trots att jag också lägger väldigt mycket tid på det fackliga uppdraget. Dessutom sker mycket på fritiden som inte våra chefer har någon aning om när det skall ges snabba svar på frågor. På fritid sker också allt mer kringarbete som att boka resor och hotellrum samt läsa in material. I fredags kväll fick vi hela styrelsematerialet inför nästkommande fredags styrelsemöte. Troligen blir det den lediga onsdagen som stryker med för att läsa in detta.

Ungefär så här ser det ut vecka efter vecka. Den kampanj som SJ nu driver att dels ifrågasätta mängden facklig tid och dels ifrågasätta de ledighetsansökningar som ges in skapar en osäkerhet som sakta men säker trycker de fackliga organisationerna mot väggen.

Det fanns en period, framförallt före bolagiseringen, där företaget uppskattade det fackliga arbetet på ett annat sätt och utnyttjade kunskap och erfarenhet för att göra bra saker tillsammans. Nu undervisas vi i kunskapen att det är de ledare som kommer in i firman som vet bäst och att facket mest är formalia som man måste leva med.