SEKO tar ansvar

Så har då varslet om stridsåtgärder lagts på spårtrafik. SEKO har tagit sitt ansvar och som enda förbund varslat om en omfattande arbetsnedläggelse för att visa på allvaret i situationen för villkoren den upphandlade trafiken. En princip som nu måste stadfästas är att de som befinner sig i upphandlade trafiksystem skall känna sig trygga för att de villkor man har också skall gälla i framtiden.

SEKO tar på sig att driva frågan i botten en gång för alla.

Många förståsigpåare har inte trott att det fanns sådan beredskap för detta och jag antar att en del får problem med retoriken nu när förbundet visar muskler och tar sitt ansvar för de medlemmar som befunnit sig i en utsatt situation under mer än ett år i efterverkningarna av DSBs uttåg ur Västtrafik.

Klubben på Västtågen har gjort ett fantastiskt arbete under denna svåra period och nu sluter hela SEKO upp och visar facklig solidaritet. Det kommer inte att bli enkelt, men tillsammans går det att påverka även i den svåraste av situationer.

Nu är det upp till alla dom som valt att stå utanför att ta ställning; dela SEKOs värderingar om ett arbetsliv där det finns tydliga spelregler och där människor skall känna sig trygga även om man jobbar i en sektor där bolagen med jämna mellanrum byts ut i upphandlingar. Självklart skall det finnas regler som innebär att familjer skall veta vad man har för villkor att förvänta sig även när ett stort kontrakt skall förnyas.

Vi skall inte heller glömma våra kamrater i Kommunal som strider för samma rättvisa när det gäller den upphandlade busstrafiken. Det finns nu upphandlingar där samtliga anställda fått söka om sina jobb pga att nya bolag kommer att ta över busstrafik. Detta är helt horribelt och hör inte hemma i en rättsstat över huvud taget.

Ny vecka och nya utmaningar

Tiden går fort. Särskilt nu när sommaren är som finast och ljuset på kvällarna gör att dagarna bara blir längre och längre är den absolut bästa tiden på hela året. Det är denna korta tid som är en sorts belöning för dimmiga novemberkvällar och kalla vintrar som aldrig vill ta slut.

Gräsmattan är i perfekt trim eftersom vår lilla robot kallad Rocky sköter den detaljen med bravur.

Däremot är det ett problem med att tiden går i det fackliga arbetet. Årets branschavtalsförhandlingar har dragit ut på tiden rejält. Dels pga arbetsgivarsidans ointresse av att förhandla samt dels på grund av den olösta ITP pensionsfrågan. Allt bidrar till att det inte rört sig speciellt mycket framåt. Medlemmarna är trötta på att inget händer och vi som sitter i förhandlingsdelegationen är också trötta på att motparten inte ens kommenterat de yrkanden som lagts fram. Almega bransch spårtrafik måste vara svensk arbetsmarknads sämsta arbetsgivarorganisation alla kategorier. Arbetsgivarna på branschen måste ta sitt ansvar och skapa en förhandlingsorganisation som är intresserad av den verksamhet som bedrivs ute i de anslutna företagen. Som det är nu är tydligen målet att dra ut på alla förhandlingar i det längsta och inte diskutera de problem som SEKO lyfter upp och vill hitta lösningar på.

I morgon den 10 juni har vi ytterligare ett möte med förhandlingsdelegationen. Händer inget avgörande nu i kontakterna med Almega ser åtminstone inte jag några andra alternativ än att förbundsstyrelsen måste ta beslut om att skärpa tonen rejält. Förbundsstyrelsen har sitt möte den 11 juni och då måste det finnas ett avgörande. Så som det ser ut just nu kan det bara inte fortsätta längre.

På tisdag vet vi besked!!

Ledig lördag

Ledig dag efter en intensiv vecka som bestått av både möten på SJ som kommer att sätta avtryck samt internt arbete på SEKO och A-kassan för Service och Kommunikation. I de senare fallen är det boksluten som nu är färdigreviderade och klara för dels a-kassans stämma samt SEKOs kongress.

En ledig dag och en hel del händelser i Fräntorp. Bland annat vernissage i Fräntorps Folkets Hus både på lördag och söndag.

Pensionsfrågan för lokförare dyker upp i en del inlägg på nätet i samband med att det nu förhandlas om ett nytt avtal för personalen från Götalandståg alternativt inrangering av en del befintliga regler. vet inget just nu eftersom de lokala förhandlingar som skett i veckan tydligen gått mycket trögt.
Läser om synpunkter som tarvar förklaringar angående pensionsutvecklingen för de som omfattas av övergångsregler i pensionshänseende. Dessa synpunkter bygger på delvis felaktiga utgångspunkter och ger en skev bild av vad som hände när PA 91 tecknades och varför man gjorde detta. Tyvärr tror en del skribenter att facket, dvs Statsanställdas Förbund nuv SEKO skulle lagt sig i de pensionsförhandlingar som skedde i slutet av 1980 talet och som resulterade i PA 91 och sedermera PA 03 för personal med övergångsregler.

Tyvärr är det inte många som brytt sig om att analysera varför det var nödvändigt att teckna ett nytt pensionsavtal och de bevekelsegrunder som drev fram ett nytt avtal. Jag har inte heller hela bilden klar för mig, men såg tidigt nackdelarna med det gamla avtalet.

Jag skall successivt försöka ge min bild av dels nackdelarna med det gamla avtalet och de faktiska fördelar som finns i ett modernt pensionsavtal. Noteras kan att PTK sagt upp det gamla undantagsavtalet om att fd statliga verksamheter skall kunna tillhöra ITP pensionsplanen. Men det är en delvis senare historia som just nu berör årets avtalsrörelse.

I första delen skall vi beskriva hur pensionsberäkningen såg ut före PA 91.

Tidig start på veckan

Tidig morgon med jour från 04.45. Klockan 05.40 blir jag utringd för att köra en transport av en x2 tågsätt från Vagnhallen i Olskroken till Hagalund.  Transport pga att tågsättet behövdes bättre i Stockholm.

Pass hem i 431 och slutade ca 14.30. Sedan tog det ytterligare ett par timmar innan jag kom hem efter massor av prat om avtalsrörelsen och det som nu händer på SJ Götalandståg.

När jag kommer hem så får jag beskedet att torsdagen och fredagens planerade förhandlingar på Almega ställts in. Anledningen är att SEKO inte får några som helst skriftliga garantier från Almega om det uppsagda ITP avtalet på telekombranschen.

Mer information på bloggen: blogg.sekosj.se samt vårt avtalsforum på facebook.

Intensiv påskhelg

Intensiv på många sätt. I början på veckan kom det ett mail från SJ med mbl §19 information om att man avser att se över frågan om hur SJ Götalandståg skall vara organiserat i koncernen. Redan i detta läget var det rätt klart att SJ avsåg att ta in Götalandstågs verksamhet i moderbolaget för att på så sätt tvinga in personalen på de avtal som finns i SJ.

Sedan gick det fort. Den 27e mars blev jag uppringd på eftermiddagen av VD och personaldirektör som ville veta min syn på att organisera om och ta in verksamheten i SJ. Jag har väl inget egentligen emot att driva verksamheten i moderbolaget, men det finns många hinder i form av kollektivavtalsskillnader som måste hanteras.

Vi diskuterade detta i kretsen av de bägge inblandade klubbarna och SEKO centralt. Diskussionen mynnade ut i en reservation. Även fackförbundet ST valde att reservera sig mot organisationsförändringen.

Anledningen att vi reserverar oss och nu också begär central förhandling är att denna organisationsförändring görs inte för att få en bättre fungerande organisation, utan helt och hållet styrs av viljan att sänka avtalade villkor för den inblandade personalen.

En annan aktör som också borde synas i sömmarna är Västtrafik som ligger bakom och styr verksamheten.

Svenska: Kortläsare i Västtrafiks fordon
Svenska: Kortläsare i Västtrafiks fordon (Photo credit: Wikipedia)

Västtrafik och deras sätt att upphandla och driva trafik borde granskas rejält.

Det är inte bara biljettsystemet som är obegripligt.

Förhandlingar eller bara ta beslut!!

Förhandlingar på företaget eller?

Återigen vaknar man till nya beslut av SJs koncernledning. Nu är det Falun som skall inrättas som ny åkstation. Den detaljen att Mbl förhandla om detta hanns inte med.
Ny tf chef för manuell försäljning dök helt hastigt upp på intranätet. Inte heller detta är förhandlat med personalorganisationerna.

Sen kan man notera att representanter för HR uttalar sig om modernare kollektivavtal på ett informationsmöte i Sundsvall. Intressant eftersom SJs hållning är den rakt motsatta sedan lång tid tillbaka. I de förhandlingar som fördes i 2012 års avtalsrörelse var SJ helt kallsinniga och vägrade att diskutera några som helst ändringar i Spåra SJ. I de nu inledda branschavtalsförhandlingarna finns inga ”moderna” förslag på ändringar i branschavtalet. Tvärtom så är det en rätt gammaldags inställning med stora försämringar som endast ger arbetsgivarsidan fördelar.

Ordförandemöte i SEKO

Jag deltar som ordförande från SEKO Förhandlingsorganisation SJ. Intressant forum för att träffas och diskutera aktuella och viktiga frågor som ligger framför oss.

SEKOs kongress 2013 är en viktig fråga som engagerar flera deltagare eftersom det finns förslag om ny organisation. Organisation och stadgar samt ekonomi gruppernas förslag skall remissbehandlas före den 15 april.

Utöver dessa remisser skall också en näringspolitisk rapport behandlas. Det finns en hel del i övrigt att önska vad gäller dessa rapporter. Näringspolitiska rapporten behöver skrivas om för att utgå från den situation som faktiskt råder med avreglering osv. Att tro på en ensidig återgång till det gamla affärsverket med en fullständig reglering av trafiken är förmodligen inte längre möjligt. Programmet bör utgå från detta och anvisa en väg framåt inom de ramar som finns.

SEKO bör också gå i bräschen och driva krav på omfattande investeringar i spårtrafiken och ge förslag på och ställa kraven på de infrastrukturinvesteringar som erfordras för att möte den alltmer ökande trafiken.

Spårvagnar

Spårvagnar har alltid varit en angelägenhet i Göteborg. Jag har alltid uppskattat dessa även om en resa mer kan ses som en guidad visning av stan  än en effektiv resa mellan två punkter. I dessa tider av miljödiskussion så är det naturligtvis en effektiv transportapparat.

Problemet är väl snarare satsningen på nya vagnar som är kraftigt försenad pga leveransproblem från Ansaldo Breda i Italien och sedan när vagnarna väl är på plats så visar det sig vara en riktig smäck konstruktion. Av de vagnar som levererats i den första serien är merparten avställda på grund av omfattande rostangrepp på bärande delar i konstruktionen.

IMG_0370

Nu pågår en välkommen granskning i GP om hur detta har kunnat ske och det kommer alltfler pikanta detaljer om hur Göteborgs kommun och trafikkontoret slarvat i samband med upphandlingen av vagnarna. Kvalitetskontroller som drogs in eftersom de var för dyra och oförmåga att lyssna på de varningssignaler som trots allt skickades in till berörda tjänstemän och politiker.

Spårvagnsaffären är ytterligare ett lik i lasten för berörda och vid nästa val måste det få konsekvenser att man slarvat bort skattebetalarnas pengar på detta vis.

IMG_0385Som tur är finns det fortfarande gamla vagnar som fungerar utmärkt.