Intressanta dagar som kommer

Nästa vecka kommer onekligen att bli intressant beroende på utvecklingen i ett antal möten som jag deltar i. På måndag har Seko SJ styrelsemöte och kommer då att diskutera det pågående rationaliseringsarbetet i SJ. Bland annat har Seko en hel del synpunkter på den process som nu sker med tillsättning av tjänster samt omställningsarbetet i stort. På eftermiddagen har Seko kallat förhandlingsdelegationen på bransch spårtrafik till ett extra telefonmöte med anledning av krisen som uppstått på grund av Veolias agerande i Öresundstågstrafiken. Frågan är väl om detta inte är ett första steg mot att Förbundsstyrelsen väljer att säga upp branschavtalet.

Tisdag har vi bolagsstyrelse vilket i sig kan innebära ett och annat att fundera över. På onsdag central Mbl samt möte i omställningsgruppen på SJ. Resten av veckan går sedan åt till att hantera allt det som avhandlats dagarna innan. Plus givetvis en massa annat som hinner tillkomma i den röra som råder just nu.

När an läser en del kommentatorer till krisen som är kopplad till Veolias agerande så upphör man aldrig att förvånas. vissa verkar vara helt ute i tassemarkerna och anse att anställda skall acceptera vilken skit som helst bara för att få jobba och andra anser att fackföreningarna består av ett antal arbetsskygga personer som jobbar fackligt för att slippa ordinarie arbete.

För min egen del har jag väldigt gott samvete på den punkten. Det har mina övriga kamrater i Seko SJ också. Alla har fullt upp och jobbar både med sitt eget yrke samtidigt som både arbetstid och fritid läggs på fackligt arbete.

En vecka i en fackordförandes liv

Senaste veckorna har förhandlingar och olika möten avlöst varandra. Orsaken är det varsel som SJ lade i januari och nu närmar sig de första uppsägningarna. Vid uppsägningar av anställda pga arbetsbrist är det mycket viktigt att alla uppgifter är korrekta och säkerställda.

Tyvärr har det under veckan visat sig att SJ först bestämt uppsägningsdatum för ett stort antal anställda som tackat nej till omplacering och sedan inte riktigt hunnit med att färdigställa alla uppgifter. Detta innebar att det fanns tveksamheter i några fall vad det avser tillhörighet till fackförbund, oklarhet om uppsägningstider mm.

Samtidigt har min vecka bestått av två dagars JTF utbildning samt en tvådagars tjänsteresa till Stockholm. Dvs en vanlig vecka med obegränsade möjligheter att arbeta.

Under senaste veckorna har det blåst upp med ordentliga orosmoln i den trafik som Veolia driver i södra Sverige. Företaget måste ha tagit ett strategiskt felbeslut som saknar motstycke i svensk järnvägshistoria. För att klara av att effektivisera inför övertagande av ett nytt uppdragsavtal avser man att först säga upp personal och sedan erbjuda återanställningar med lägre anställningsgrad. Ett förfarande som med all rätt skapat ett enormt missnöje bland de anställda. Det är också ett förfarande som utmanar arbetsfreden i landet eftersom inget fackförbund med någon självbevarelsedrift kan låta ett sådant övergrepp ske utan att vidta åtgärder.

Lojalitetsparagrafer i kollektivavtalen har plötsligt fått ytterligare en ny innebörd.

Nästa vecka har Seko kallat in sin förhandlingsdelegation på spårtrafik måndag eftermiddag och då kommer vi som sitter i delegationen ge vår syn på om branschavtalet ska sägas upp för att få ett öppet läge med möjlighet att varsla om stridsåtgärder.

Även nästa vecka ser ut att bli en intressant och utmanande vecka.

 

 

Kompetens tillgänglig

Det har gått några dagar efter SJs storvarsel som innebär att ca 450 personer kan komma att få lämna företaget under 2014. Detta  varsel riktar sig i stora delar mot resebutiker, Contact Center och administration på SJs Huvudkontor.

Att SJ nu överger 17 orter som haft sin resebutik innebär inte att det saknas möjligheter för framtiden. De allra flesta orterna har behov av service och möjlighet att kunna köpa biljetter över disk även i framtiden. Vem vill stå i pressbyrån i kö bakom kunder som diskuterar busstider, när man själv bara vill betala sin tidning. Pressbyrån kan säkert distribuera redan sålda biljetter, men i längden tror jag att kunderna även vill ha personlig service i många fall för att kunna boka resor.

Jag tror att det finns möjligheter att jobba framåtriktat med resebutikerna som nu försvinner och jag tror också att flera av dessa kan kunna komma att leva vidare med andra intressenter som ägare. Även Callcenterbranschen utvecklas och i Tranås finns det ett stort antal personer med en bra infrastruktur som har kunskap om hur man driver ett Callcenter effektivt.

Vi har nu etablerat en omställningsgrupp och för löpande diskussioner med ledningen i SJ hur vi på bästa sätt skall omhänderta den övertalighet som är ett  faktum.

I administrationen är det inte tydligt ännu hur varslet berör våra medlemmar. Här har inte verksamhetsförhandlingarna startat ännu.

Idag samlas Seko SJs styrelse och i nästa vecka har vi kallat in samtliga klubbordförande för att förankra och diskutera hur vi går vidare med vårt fackliga arbete i den situation som vi befinner oss i.

Nyårslöften

Nyårslöften kommer helt naturligt varje år vid denna tiden. Nyårsaftonens löften brukar att glömmas ganska fort och sedan går livet sin gilla gång igen. Året som kommer är redan nu ett år som vi vet kommer att ställa ordentliga krav på oss som jobbar fackligt i SJ. Ledningen aviserar nedskärningar för att nå effektivitet samtidigt som vi åter hör ropen skalla; Mer service åt alla!!

Självklart skall vi vara ett serviceinriktat företag. Dock känns det lite magstarkt att påstå att vi inte är bra på service. Jag tror att vi kommer att stå oss bra på servicesidan även med den kommande konkurrensen under 2014. Däremot är det nu upp till bevis för den allt större administration som bolaget har. En administration som måste visa varför man finns och som också måste anpassas för den nya situation som råder efter att MTR gör sitt inträde på arenan under 2014. det finns inte längre utrymme för alltför stora utsvävningar i administration som tynger verksamheten. Förenkla verksamheten och ta bort ett eller flera  chefsled det är ett löfte som vi ger varandra inför 2014.

Seko SJ kommer att sätta så mycket tryck som vi bara kan uppbåda för att försöka minimera antalet administrativa tjänster i det SJ som nu växer fram. Det är nödvändigt för vår fortsatta överlevnad.

En helt annan sak.

Tidigare fanns en mycket välordnad och fint koloniområde i Sävenäs mellan stambanans spår och rangerbangården. Kolonin var ursprungligen för järnvägens anställda. Numera har koloniföreningen fört en hopplös kamp med Trafikverket och fd Banverket om att få vara kvar. Föreningen har blivit uppsagd och nu rivs området i snabb takt. Det som en gång var fina kolonilotter med odlingar och välansade gräsmattor ser nu ut som det gått en tsunami över området. Någonstans kan man undra om inte berörd myndighet kunde löst konflikterna på ett bättre sätt och gett föreningen en vettig möjlighet att erbjudas andra områden för koloniinnehavarna. I så fall skulle man kanske sluppit hela den nu ganska förödmjukande process som det innebär med att riva ett område mot innehavarnas vilja.

IMG_4891 IMG_4909 IMG_4915 IMG_4938 IMG_4959

 

Tempot ökar

Vi befinner oss nu i ett läge där tempot i förändringen av SJ börjar bli mer markant. Det finns intressanta planer för framtiden och Seko träffar nu företagsledningen löpande för att diskutera framtiden.

Veckan som kommer innehåller dessutom Sekos årliga branschkonferens. Förra året blev det inte någon direkt diskussion om att bilda en branschorganisation inom spårtrafik. Nu är det ännu mer angeläget att vi som jobbar i förhandlingsorganisationer och klubbar verkligen tar tag i branschfrågan en gång för alla. Branschen är splittrad i många frågor och det som nu händer är att arbetsgivaran har börjat att samordna sig i ett antal frågor. Detta stämmer till eftertanke och ställer faktiskt krav på att vi styr upp verksamheten en gång för alla.

Seko SJ deltar med tre personer i konferensen. För egen del kommer jag bli tvungen att avvika under tisdag för att åka in till en verksamhetsförhandling om den övergripande organisationen i SJ.

En dag ledigt i veckan och ingen tågkörning hinns med. Veckan avslutas med en revisionsmöte på A-kassan för Service och Kommunikation.

Möte med ledningen i SJ

För några år sedan var det betydligt fler möten med ledningen för SJ. Under senaste kaosveckan i trafiken har vi inte haft några kontakter alls med ledningen för dels division affär och service eller division planering och trafikledning. Dessa ledare har lyst med sin frånvaro i kaoset som våra medlemmar drabbats av. det är ju så att det inte bara är kunderna som drabbas när tågen ställs in eller omleds andra sträckor. Även anställda har familjer och andra åtaganden på sin fritid som nu fullständigt havererar i kaoset som varit senaste veckan.

Idag hade vi ett sedan tidigare bokat möte med Vd.  Givetvis inleddes mötet med att diskutera vår syn på senaste veckans problem med trafiken efter urspåringen. Från Seko SJs sida gav vi en så nyanserad bild som möjligt och lyfte särskilt upp problemen med personalens turlistor och allt som hänt. Jag upplever att budskapet redan trängt fram och att det var väl känt att det finns ett väldigt stort missnöje med hanteringen efter olyckan. Beslut blev taget på att genomföra en ordentlig genomgång av efterspelet med inblandade parter på division planering och trafikledning samt affär och service.

Fortsättning följer.

Dags igen!

Det var nu ett tag sedan jag skrev på bloggen. Det beror inte på brist på aktivitet, utan snarare en viss fördröjning efter semestern. Kört tåg merparten av de senaste två veckorna och så även denna. Nästa vecka drar det ihop sig lite mer med en del fackligt arbete. Fackligt arbete sker givetvis även nu, men mer på fritid och i samband med jobbet.

Eftersom man kan nås på många sätt så sker det hela tiden ett utbyte av information och annat som efterfrågas.

Hösten kommer att bli full av verksamhet. Lokala löneförhandlingar startar inom kort på SJ AB och dessa måste nu slutföras på rimlig tid. Förra året var en uppvisning i segdragning från företagets sida och detta måste undvikas. SEKO SJ har laddat med väl genomgågna krav tillsammans med klubbarna.

Nu efter semestern skall också arbetet med att ta fram ett mer anpassat branschavtal påbörjas. SEKO laddar inför detta och om vi inte är nöjda med arbetet så har förbundet möjlighet att säga upp hela branschavtalet under våren 2014. Med tanke på den konkurrens som nu aviseras på Västra Stambanan under 2014 så är det extremt viktigt att få alla avtal på plats innan dessa bolag startar sin trafik.