En vecka i en fackordförandes liv

Senaste veckorna har förhandlingar och olika möten avlöst varandra. Orsaken är det varsel som SJ lade i januari och nu närmar sig de första uppsägningarna. Vid uppsägningar av anställda pga arbetsbrist är det mycket viktigt att alla uppgifter är korrekta och säkerställda.

Tyvärr har det under veckan visat sig att SJ först bestämt uppsägningsdatum för ett stort antal anställda som tackat nej till omplacering och sedan inte riktigt hunnit med att färdigställa alla uppgifter. Detta innebar att det fanns tveksamheter i några fall vad det avser tillhörighet till fackförbund, oklarhet om uppsägningstider mm.

Samtidigt har min vecka bestått av två dagars JTF utbildning samt en tvådagars tjänsteresa till Stockholm. Dvs en vanlig vecka med obegränsade möjligheter att arbeta.

Under senaste veckorna har det blåst upp med ordentliga orosmoln i den trafik som Veolia driver i södra Sverige. Företaget måste ha tagit ett strategiskt felbeslut som saknar motstycke i svensk järnvägshistoria. För att klara av att effektivisera inför övertagande av ett nytt uppdragsavtal avser man att först säga upp personal och sedan erbjuda återanställningar med lägre anställningsgrad. Ett förfarande som med all rätt skapat ett enormt missnöje bland de anställda. Det är också ett förfarande som utmanar arbetsfreden i landet eftersom inget fackförbund med någon självbevarelsedrift kan låta ett sådant övergrepp ske utan att vidta åtgärder.

Lojalitetsparagrafer i kollektivavtalen har plötsligt fått ytterligare en ny innebörd.

Nästa vecka har Seko kallat in sin förhandlingsdelegation på spårtrafik måndag eftermiddag och då kommer vi som sitter i delegationen ge vår syn på om branschavtalet ska sägas upp för att få ett öppet läge med möjlighet att varsla om stridsåtgärder.

Även nästa vecka ser ut att bli en intressant och utmanande vecka.

 

 

Dags igen!

Det var nu ett tag sedan jag skrev på bloggen. Det beror inte på brist på aktivitet, utan snarare en viss fördröjning efter semestern. Kört tåg merparten av de senaste två veckorna och så även denna. Nästa vecka drar det ihop sig lite mer med en del fackligt arbete. Fackligt arbete sker givetvis även nu, men mer på fritid och i samband med jobbet.

Eftersom man kan nås på många sätt så sker det hela tiden ett utbyte av information och annat som efterfrågas.

Hösten kommer att bli full av verksamhet. Lokala löneförhandlingar startar inom kort på SJ AB och dessa måste nu slutföras på rimlig tid. Förra året var en uppvisning i segdragning från företagets sida och detta måste undvikas. SEKO SJ har laddat med väl genomgågna krav tillsammans med klubbarna.

Nu efter semestern skall också arbetet med att ta fram ett mer anpassat branschavtal påbörjas. SEKO laddar inför detta och om vi inte är nöjda med arbetet så har förbundet möjlighet att säga upp hela branschavtalet under våren 2014. Med tanke på den konkurrens som nu aviseras på Västra Stambanan under 2014 så är det extremt viktigt att få alla avtal på plats innan dessa bolag startar sin trafik.

Hot och våld ute i tågen.

Hot och Våld var en av de frågor som SEKO drev ända in i slutet av den nyss avslutade branschavtalsförhandlingarna. SEKOs krav var att all personal i trafikföretagen skulle få en utbildning i hur man hanterar hot och våld i jobbet.

Många kanske tror att det är sällsynta tillfällen som det uppstår hot och våld på ett tåg. Tyvärr är det inte på det viset. Det är ganska ofta hotfulla situationer och det inträffar alldeles för ofta att framförallt ombordpersonal, men också kundtjänstpersonal och lokförare hotas.

Det finns nu undersökningar som visar att just ombordpersonal är kanske den mest utsatta personalgruppen i Sverige vad det gäller hot och våld på arbetsplatsen. Till och med mer utsatta än personal inom kriminalvården.

Med dessa numera kända fakta skulle man ju tro att Almega skulle tycka att det var ett högst rimligt krav att utbilda personalen i enlighet med SEKOs önskemål. Men icke. Man vidhåller envist att det inte skall skrivas in en tvingande regel i avtalet om denna utbildning.

Nu på midsommardagen kan vi också läsa om flera tåg som trafikerar västkusten där all ombordpersonal lämnat tåget med hänvisning till hot och våldssituationer. Förarna har tydligen sedan kört tåget helt utan ombordpersonal till slutstationen. Rent tekniskt är det tillåtet, men är det lämpligt? I massmediauppgifter anges att Hallandstrafiken kräver att tågen skall gå till varje pris.

Jag tycker att de händelser som nu rapporteras i massmedia om midsommaraftonens händelser visar att SEKOs krav är högst måttliga och det är obegripligt att Almega sätter ekonomiska skäl före en rimlig arbetssituation ute i tågen. I fortsättningen måste vi agera ännu starkare fackligt för att förhindra att länstrafikbolagen skall tillåtas att styra trafikbolagens syn på att tågen till varje pris skall framföras. T o m utan ombordpersonal. Vem tar ansvaret för säkerheten inne i tåget när man kör helt obemannat?

Branschförhandlingarna på spårtrafik fortsätter. Avgörande under dagen?

Sju av tio tillfrågade stöttar personalen i bransch spårtrafik. Allmänhetens förståelse för tågstrejken är stor visar en ny undersökning. Bara en av tio tillfrågade står på arbetsgivarens sida. Det visar en alldeles färsk opinionsundersökning genomförd på uppdrag av SEKO.

SEKO har som bekant lagt ett omfattande varsel eftersom motparten inte velat gå förbundet till mötes i ett antal viktiga frågor. Bland annat måste skyddet för kollektivavtalens värde stärkas vid övergång av verksamhet. Kommunal har idag inlett sin strejk som har samma grund i att ett antal upphandlingar på busstrafikens sida har lett fram till allt sämre avtalsvärden för landets busschaufförer i upphandlad trafik.

Under förmiddagen träffar SEKOs förhandlare de utsedda medlarna och vi väntar nu på ett bud att ta ställning till.

I morse intervjuades Janne Rudén av TV4 angående den stundande konflikten. Han lyfte då också upp de hot och våldssituationer som blir alltmer vanliga ute i tågen. Även detta är en viktig fråga i årets förhandlingar. SEKO kräver att samtliga arbetsgivare skall ge personalen en utbildning i hur man hanterar dessa situationer. I en del företag fungerar det bra, men det borde vara en gemensam fråga för hela branschen att jobba med.

Följande klipp från TV 4 visar intervjun med Janne:
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/tågpersonalen-går-i-strejk-mest-våldsutsatta-yrkesgruppen-2382109

Förhandlingarna på spårtrafik fortsätter

SEKO har förhandlat med Almega under hela helgen. Hittills har förhandlingarna i huvudsak rört frågan om övertagandet av personal från DSB First Väst till SJ Götalandståg och de villkor som vi anser skall säkerställas i ett nytt avtal. Detta är en av de knäckfrågor som måste få sin lösning innan vi kommer in på övriga krav som SEKO har i årets branschavtalsförhandlingar.

SEKOs förhandlare har nu för en liten stund sedan rapporterat om läget och man skall återuppta dessa förhandlingar under kvällen. I morgon skall resultatet redovisas för förhandlingsdelegationen. Vi som sitter i delegationen sitter beredda att dels ta emot denna information och dels ge våra råd och synpunkter på hur vi skall driva förhandlingarna vidare. Därefter kommer SEKOs förhandlare att träffa de utsedda medlarna.

Just nu i kväll är det därför väntan på att det möte som pågår just nu skall resultera i något som kan bli en del i ett nytt branschavtal.

Medlarna har börjat att jobba

SEKO har nu haft kontakter med medlarna. Vi är nu i ett skede där det förs inledande diskussioner om de aktuella frågor som ligger till grund för varslet. Dvs inhämtande av information mm.
Som det ser ut nu kommer den förhandlingsdelegation som SEKO har kallas in för att vara tillgänglig från och med måndag i nästa vecka.

SEKO har också gjort en invändning mot Almegas lockoutvarsel. Almega medger att man räknat fel och återkallar sitt första lockoutvarsel. Man lägger sedan ett nytt som skall gälla från efter midsommar.